Assimilació fonetica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,13 KB

 
assimilació:un so consonàntic adopta les característiques articulatòries propies del so que segueix.
sonorització: so sord-sonor.Consonants fricatives i africades a final de mot davant vocal. Els avis [alzáBis]
ensordiment: so sonor-sord. Tots oclusius,fricati,afric en posició final absoluta.Oclu+vocal.Ocl,fri,afr davant so sord.
emmudiment: r d'infinitius,sufixos,(carrer,por...)
s(aquest) r(arbre)
p (compte,camp,llamp)
d ( profund)
sensibilització:so mut-so no mut.R(infinitius)+pronom feble
t(gerundis)+pronom feble.B (amb) davant de vocal. S(aquest) davant de vocal.T(sant)+vocal
geminació: pronuncia d'un so consonàntic. Bl pl gl dm tb tl tll tm

Entradas relacionadas: