Assimilació fonetica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,82 KB

 

 /p/ pal  /b/ bata /?/sabata  /f/fum /v/vall  /t/temps  /d/dit  /?/acudit  /s/sal  /z/casal  /ts/potser  /dz/tretze  /l/licor  / /pare  /r/parra
/ /peix  / /joc  /t  /despatx  /d  /metge  /gz/ examen /ks/taxi /j/iaia /?/lloc  /k/cua  /g/gola / /farigola  /w/quan /m/mel  /m/inflar 
/n/neu /n/nyap /n/sang  /i/ciri /u/ningú /e/crema /?/mel  / /llargada/melós  /a/llarg  / /sol   /o/fosc  /O/ (quan no sona)
Emmudiment: Oclusives--> camp, tomb Vibrants--> desar, regidor, vint sant
Sensibilització: cent anys, sant Antoní, fent-ho, amb ella
Ensordiment/sonorització: verb /p/ fred /t/ llarg /k/  tuf horrible /vu/ peix al forn /  / els homes /z  / lleig i covard /d  i/
Assimilació: dissabte /p/ les dones /z/ en Pau /m/  encant /n/   infant /m/ 
Geminació: /??/batlle /mm/setmana  /bb/noble  /gg/ segle 

NordOccdiental: F ( tendencia a articular [a] les e inicials travades -anciam-, tancament de les e en [i] per influència d'una consonant palatal
-ginoll-, palatalització del grup vocal +in, com en terragoní -fenya-/ MS (desinència [o] en 1a pers del sing del present d'indicatiu:canto,
pronunciació [e] en la desinencia de las 3a pers del sing d'alguns temps verbals: cante(canta), pervivència de l'article definit masculí antic:
-lo/los-/LS Mots caracterics: atausar, amollar, padrí (avi) escarratxigar (esquitxar) sangardilla(sangrtana) silló(càntir) mixó (ocell)
Valencià: F (sistema vocàlic tònic amb set sons; sistema àton amb cinc, articulació labiodental de [v] com en ballar, pronunciació de la r final
-cantar- [excepte a la zona septentrional i l'extrem meridional] MS (desinència [e] en la 1a pers del pres indi dels vrbs 1a conj i [Q] en la 2a pers
i 3a conj: cante, tem, Us mes viu en altres dialectes des possessius àtons femenins tonics -meua- i dels possessius àtons -mon-, en la combinació de
pn febles l'ordre es sempre CI+CD: li'l (l'hi)./ LS us de diminutius: gens ni miqueta, mots característics com agranar (escombrar) volta (vegada)

Entradas relacionadas: