Astorat significat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,23 KB

 

Vocabulari
- Irreversible: no reversible
- Implícitament: tacticament compres
- Do: acte de donar
- Erràtic: No seguéis un camí cert
- Trajinar: transportar mercaderies sun lloc a un altre
- Compadir: sentir compasió
- Aura: ocell falconiforme de la família dels catàritids
- Celeritat: velocitat, promplitud, llestesa
- Lpsus: Error que han comet per inadvertencia
- Astrèfia: Involució filogenetica dun organ
- Trencacolls: Lloc perillós
- Copiós: abundós
- Preàmbul: Allò que diu o escriu abans dentrar en materia
- Psicosomàtic: Pertanyen al psiquisme
- Senderi: Judici, seny, discerniment


- Indemne: Que no ha sufert dany
- Acústic: Relatiu a loïda o a la ciencia dels sons.
- Dicció: Manera de dir o de pronunciar els sons, un discurs…
- Emabarbussar-se: Parlar confusament, deixant coses a mig dir i canviant sons
- Empatollar-se: Dir coses sense gaire sentir, confuses, enredades.
- Fonología: Branca de la lingüística que estudia els sons.
- Logopeda: Persona especialitzada a corregir defectes de la parla-
- megafonia: Molt espantat.
- Quequejar: parlar fent interrupcions i repeticions de sons espasmodiques.
- Astorat: Molt espantat.
- Atonit: Estupefacte, esbalait destupor.
- claustrofobia: Aversió a trobar-se en llocs tancats.
- Corrua: Grup de persones que avancen en filera.
- Destarotador: Que desconcentra.
- Esgarrifós: Horripilant, que fa por
- Esverament: Estat de qui esta alarmat.
- Histeria: Estat dexcitacio nerviosa molt intens.

Entradas relacionadas: