Atencio

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,55 KB

 
Aparell circulatori:Conjunt d’organs encarregats de distribuir sang amb els nutrients i l’oxigen a totes les cèl.lules del cos i recollir residus cel.lulars per dur-los fins al organs encarregats d’expulsar-los. Portar-les als pulmons o aparell excretor.
Estudi anatòmic.Format per:Cor:Actua com a bomba impulsora/Vasos sanguinis: Circuit tancat on es mou la sang.
a)Cor:Organ format x teixit muscular dividit en 3 capes, q de dins a fora son:Endocardi: Rebesteix superficie interna de les 4 cavitats i vàlvules/Miocardi:Muscul contràctil, expulsa sang de les cavitats del cor. Capa més gruixuda/Pericardi: Coberta externa, protectora contra el fregament q es produeix en els moviments de contracció i dilatació.
Ritme batec cardiac controlat x una sèrie de fibres musculars q controlen la contracció (sistole)de les auricules mentre els ventricles estan relaxats(diastole) i la contracció del ventricle mentre es relaxen les auricules.
b)Vasos sanguinis:Tres tipus:arteries, venes i capil.lars.Formen un circuit tancat.
Arteries: Condueixen sang fora del cor.Parets més gruixudes formades x tres capes: capa intima:teixit conjuntiu:Capa mitjana:Conté cèl.lules musculars llises i teixit elàstic. Resisteix cops de sang quan la impulsa el cor/Capa adventicia:teixit epitelial.
Venes:Parets mes primes contenen mateixes capes que artèries.Presenten vàlvules impideixen que la sang torni enrrere a causa de la gravetat. Pressió sanguinia a les venes es petita la força d’impuls del cor va perdent efecte/Capil.lars:Vasos de menor diametre. Formats x una sola capa,permeten el pas a través de les seves parets dels nutrients, oxigen i substacies de rebuig.Circulacio lenta.
Moviment del cor:Tipus de moviments relaxació i contracció.
Contracció:Sistole.Passa la sang de les auricules als ventricles. Impulsa la sang fora del cor/Relaxacio:Diastole.Permet l’entrada de sang al cor.Permet que la sang passi de les auricules als ventricles.
Moviments ajustats i coordinats perque la sang passi correctament pel cor:-auricules relaxades i s’omplen de sang, ventricles es contrauen per buidar-se/ Auricules es contrauen x fer passar sang als ventricles estan relaxats i preparats per rebre-la.
Circulacio doble:Circuit major:Cor.Teixit.Cor. Sang impulsada pel ventricle esquerre i passant x les arteries arriba als teixits i a les cèl.lules on a través de les parets capil.lars es fa l’intercanvi de gasos i nutrients. Sang rica en CO2 torna per venes a l’auricula dreta del cor/Circuit menor:Cor.Pulmons.Cor. Sang impulsada pel ventricle dret a través de l’arteria pulmonar arriba als pulmons, en els alveols es carrega d’O2 i deixa el CO2,sang rica en O2 torna al cor x l’auricula esquerre i comença el circuit major

La sang:Teixit format x una subtància liquida anomenada plasma i per tres grups de cèl.lules diferents:eritrocits,leucocits i plaquetes.
a)plasma:50-60% volum d la sang,format per 90% d’H20, proteines, globulines, altres substancies./b)cèl.lules: 1.eritrocits o globuls vermells:No tenen nucli, plens d’hemoglobina.Es formen a la mèdul.la ossia, als 120 dies es destrueixen al fetge.Cèl.lules responsables del transport de gasos. 2.leucocits o globuls blancs: Es foemen al moll de l’òs.5 tipus:neutròfils:Nucli forma variable.3 a 5 lòbuls.Capacitat de sorit del torrent sanguini x atacar infeccions i ingerir substancies/ eosinòfil:nucli sempre té 2 lobuls.Intervenen quan hi ha al.lergia x menjar els agents causats/basòfil:citoplasma ple de diposits d’heparina i histamina. Relacionats amb processos imflamatoris, augmenten la dilatacio dels capil.lars/monòcits:Son els mes grans.Quan actuen,teixits s’inflen molt. Capacitat de lluitar contra les infeccions i els paràsits/limfòcits: Els mes petits.Nucli força gran. Estan a la sang i limfa.Tenen capacitat per lluitar contra les infeccions creant anticossos3.Plaquetes o trombocitòcits:Es formen al moll de l’ós,no tenen nucli,moren als 10 dies.Intervenen en els procesos de coagulacio sanguinia i en la formació dels taps plaquetaris.
Grups sanguinis:Sistema AB0.4 tipus de sang:A-B-AB-0(grup, antigen a la membrana dels globuls vermells,anticós al plasma). El factor Rh:Presència d’una proteina a la sang determina el grup.Rh+:Presencia d’antigen D/Rh-:No presència d’antigen D.
Sistema limfàtic:Sistema q coopera amb el sistema sanguini.A l’interior limfa, q és un liquid semblant al plasma sanguini,només conté globuls blancs.Format per: capil.lars limfàtics:Sistema de recollida format x uns vasos en forma de rosari i una sola capa de cèl.lules/venes limfàtiques:Tenen forma de rosari i valvules x evitar el retorn.Recullen limfa dels capil.lars/ganglis limfàtics:Forma arrodonida. Lloc on maduren els limfòcits- s’inflamen en cas d’infeccio x augmentar el seu rendiment i produir-ne més. Fabriquen anticossos i filtren toxines. Funció:Recollida de greixos a l’intesti prim durant la digestio/Drenatge liquid intersticial teixits fins al corrent sanguini/Resposta immunitaria
Patologies:Patologies del cor:Angina de pit,Infart de miocardi,Insuficiència cardíaca,Taquicàrdia/Patologies els vasos sanguinis:Arteriosclerosi, Hipercolesterolèmia,Hemorroides,Flebitis,Hipertensió/ Hipotensió,Varius,Embòlia o trombosi/Patologies de les cèl·lules sanguínies:Leucèmies,Anèmies,Trombocitosi

Entradas relacionadas: