Atencio2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,75 KB

 
Quines funcions realitza el sistema cardiocirculatori?Conjunt d’òrgans encarregats de distribuir la sang amb els nutrients i l’oxigen a totes les cèl·lules del cos i recollir els residus cel·lulars per dur-los fins als òrgans encarregats d’exposar-los.Portar-les als pulmons(CO2) o aparell excretor (subtàncies de rebuig)
Què passaria si les vàlvules cardíaques permetessin que la sang circulés en els dos sentits?
Xocarien els glòbuls. La sang avançaria mes a poc a poc. El cor hauria de llatir moltes més vegades perquè la sang pogués recorre tot el cos. Impediria el pas de l’altre.
En què es diferencien morfològicament les venes de les artèries? A quina creus que es deu aquesta diferència?Les artèries són conductes que condueixen la sang fora del cor. Tenen unes parets gruixudes, ja que estan formades per tres capes(capa intima, capa mitjana i capa adventícia).
Les venes tenen les parets més primes, encara que contenen les mateixes capes que les artèries. Contenen unes vàlvules que impedeixen que la sang torni enrere a causa de la gravetat.
Les artèries són més gruixudes perquè han de suportar l’impuls del batec cardíac. Han d’aguantar més pressió.
Per què els capil·lars sanguinis tenen una mida tan petita?
Formen un conducte.Son petits perquè es on es produeix l’intercanvi de gasos, nutrients i substàncies de rebuig.
Perquè han de cobrir tot el cos (s’han de repartir per tot el cos) a totes les cèl·lules.
Per què les parets dels ventricles són més gruixudes que les parets de les aurícules?Els ventricles han d’impulsar la sang als pulmons i al cor (està més allunyat per tant ha de fer més força).
Les aurícules han d’impulsar la sang als ventricles (que es troben al costat).
Per què diem que la circulació sanguínia en l’ésser humà és doble i completa?A la circulació major la sang es impulsada pel ventricle esquerre i passant per les artèries arriba als teixits i a les cèl·lules. La sang rica en CO2 torna per les venes a l’aurícula dreta del cor.
A la circulació menor la sang es impulsada pel ventricle dret a través de l’artèria pulmonar arriba als pulmons i en els alvèols es carrega O2 i deixa el CO2. La sang rica en O2 torna al cor per l’aurícula esquerra i comença el circuit major. Per tant la circulació sanguínia es doble.
Es completa perquè és un circuit continu i tancat. Arriba a tot arreu.
Què és la limfa? Quines funcions relacionades amb la nutrició desenvolupen? És un líquid semblant al plasma sanguini que només conté glòbuls blancs.
Recollida de greixos a l’intestí prim durant la digestió/Drenatge del líquid intestinal dels teixits fins al corrent sanguini/Resposta immunitària
Per què s’inflamen els ganglis limfàtics en cas d’infecció?S’inflamen en cas d’infecció per augmentar el seu rendiment i produir-ne més.


Quina diferència hi ha entre les artèries i les venes de la circulació major pel que fa al tipus de sang que transporten? I entre les de circulació menor?Circulació major:Arteries: Sang rica en O2/Venes: Recullen la sang. Sang rica en CO2Circulació menor:Arteries: Sang rica en CO2 (bruta)/Venes: Sang neta rica en O2.
En quins vasos sanguinis té lloc l’intercanvi de gasos?
L’intercanvi de gasos es fa als vasos capil·lars.
Quins moviments té el cor? Quina funció tenen?
Té un moviment de relaxació i un altre de contracció.
Contracció: sístole.Sístole auricular (Passa la sang de les aurícules a les venes) i sístole ventricular (impulsa la sang fora del cor). Entrada sang a les cavitats
Relaxació(dilatació).Diàstole.Diàstole auricular(permet l’entrada de sang al cor) i diàstole ventricular(permet que la sang passi de les aurícules als ventricles). Expulsen sang de les cavitats.
moviments coordinats i ajustats per permetre que la sang passi correctament pel cor:Quan les aurícules estan relaxades i s’omplen de sang, els ventricles es contrauen per buidar-se/Quan les aurícules es contrauen per fer passar la sang als ventricles aquests estan relaxats i preparats per rebre-la.
Quins elements formen la sang? plasma i per tres grups de cèl.lules diferents:eritrocits,leucocits i plaquetes.
a)plasma:50-60% volum d la sang,format per 90% d’H20, proteines, globulines, altres substancies./b)cèl.lules:1.eritrocits o globuls vermells:No tenen nucli, plens d’hemoglobina.Es formen a la mèdul.la ossia, als 120 dies es destrueixen al fetge.Cèl.lules responsables del transport de gasos. 2.leucocits o globuls blancs: Es foemen al moll de l’òs.5 tipus:neutròfils:Nucli forma variable.3 a 5 lòbuls.Capacitat de sorit del torrent sanguini x atacar infeccions i ingerir substancies/ eosinòfil:nucli sempre té 2 lobuls.Intervenen quan hi ha al.lergia x menjar els agents causats/basòfil:citoplasma ple de diposits d’heparina i histamina. Relacionats amb processos imflamatoris, augmenten la dilatacio dels capil.lars/monòcits:Son els mes grans.Quan actuen,teixits s’inflen molt. Capacitat de lluitar contra les infeccions i els paràsits/limfòcits: Els mes petits.Nucli força gran. Estan a la sang i limfa.Tenen capacitat per lluitar contra les infeccions creant anticossos3.Plaquetes o trombocitòcits:Es formen al moll de l’ós,no tenen nucli,moren als 10 dies.Intervenen en els procesos de coagulacio sanguinia i en la formació dels taps plaquetaris.
Explica com es produeix un infart de miocardi. Quina relació té amb les UPP’S?L’infart de miocardi és una interrupció o disminució del fluix sanguini, que es produeix al cos.
En els dos casos es produeix una necrosi isquèmica o mort cel·lular per falta de nutrients i O2.
La única diferència es que les UPP’S es produeixen a nivell de pell i l’infart de miocardi al cor.

Entradas relacionadas: