Atlàntida verdaguer

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

 
De la patria i la llengua a l'activisme literari:A l'activisme literari hem de destacar l'aportació de Joaquim Rubíó i Ors, activista de la llengua i de la poesia. En el pròlag al volum de la seva obra poètica, amb el títol Lo Gaiter del Llobregat demostra una voluntad a favor de la renaixença literària i fa una crida a participar-hi.L'activisme de Rubíó té sobretot, una resposta afectiva quan apareixen dues antologies poètiques que demostren que començen a destacar les opcions de la Renaixença. Aixi Los trobadors nous de Antoní de Bofarull volia donar un testimoni per fer reviure la llengua del pasar abocada en els antics hèroes. D'altre banda, Víctor Balguer presenta los Trobadors moderns i defensa una interpretació política de la renaixença i de l'activitat poètica, on per ell la literatura moderna catalana era l'expressió dels sentiments vivament despertats d'una nacionalitat. JACINT VERDAGUER I LA CONSOLIDACIÓ POÈTICA DE LA RENAIXENÇA.Jacint verdaguer neix al 1845 a un poble de la plana de vic. És un escriptor concient de la seva vocació i de la formació cultural que havia d'aconseguir per tirar endevant una carrera literària. Verdaguer aconseguiex superar els marges de la poesia popular aprofitant els marges de la poesia culta, tot aprofitant els models literaris cultes que havia après en els seus anys estudiant al seminari. Mes tard quan es ordenat sacerdot, és conscient que haurà de compaginar la seva obra literària amb l'activitat eclesiàstica. Verdaguer com a poeta ROMàntic de la Renaixença pot ser persona capaç de millorar la influència eclesiàstica en un món modern ple de tensions, i a més, pot incidir en la relació entre pàtria i religió a l'hora de recuperar els senyals d'identitat catalans. De tota manera Verdaguer se sent influit per la llegenda crstiana, però també, per altres tradicions mítiques, la clàssica, per exemple. Mentre es va fent un mon als Jocs florals, Verdaguer comença a tenir els primers símptomes de malalties que afecten la seva activitat eclesiàstica, per això quan està en tractament mèdicse li ofereix la possiblitat d'exercir com a capellà, això farà que doni materials de primera mà per al poema que poleix contínuament des dels seus inicis literarisL'atlàntida.
L'atlàntida
és l'epopeia de Verdaguer sobre el mite del famós contienent desaparegut. El vers llarg de l'alexandrí permet incorporar el to narratiu i alhora la descripció de detalls d'un món maravellós del passat i de la trista realitat del present. En els versos d'aquest poèma èpic, hi ha la seguretat i la força d'una llengua. Per això tria la forma del poèma èpic, perquè li semble ideal per demostrar les virtuts poètiques de la llengua recuperada, Igualment no es tracta d'una epopeia de nostàlgica, si no es una elaboració de poèmes llargs que sense deixar d'explicar una historia incomporan elements lírics.

Entradas relacionadas: