O u àtones

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,1 KB

 

diferencies entre blocs catalans. català oriental. 1.te vocal neutra,es a dir,la a i la e àtones es confonen.2.es confonen la o i la u àtones:és a dir,la o i la u àtones es pronuncien u.3.la e tancada del llatí vulgar ha evolucionat en e oberta.4.no es pronuncia la i davant de x seguida de vocal.5.els mots plans acabats en -e fan el plural en -s.català occidental.1. no té vocal neutre, es a dir la a i la e atones es distingeixen clarament.2.es distingieixen clarament la o i la u atones es a dir es pronuncien de manera diferent.3.es mante la e tancada del llati vulgar.4.es pronuncia la i davant de x seguida de vocal.5.els mots plans acabats en -e fan el plural en -ns.nord-occidental:lo pere,maixò,tomata,padrí.septentrional:una musca,vindré pas avui.pescaire,peirer,cavalla.balear:s'aigo,jo cant,al.lot,horabaixa,moix.valencià:esta vesprada,eixe xiquet,jo cante,eixir,espill,prompte.central:aiga,la ceba,scombra,xai,mandra.algueres:las donas,la balca,la vira,llong,gonella,arbre de poma.el text desciptiu: es la explicacio detallada de com es una persona animal o obejcte.caracteristiques: l'odre: solen comentar en primer lloc els espectes mes generals i despres els concrets o particulars.els adjectius: reflecteixen en les qualitats de la persona o l'objecte descrits i les impresions que aquestes provoquen en l'observador.els situacionals:son paraules o expressions que indiquen on es troba l'element que es descriu. figures literaries i les frases desciptives: hi predominen les comparacios i les metàfores. temps verbals determinats:destaquen el present  i l'imperfet,perquè fan mes proper l'objecte descrit. el verbs.                                                    

Entradas relacionadas: