Ausias Març cants morals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,32 KB

 
Una dona real. Ausiàs Març ens presenta una de carn i ossos, amb virtuts i defectos, una persona capaç d´arrossegar-lo al pact o de seggerir-li els sentiments més elevants; en difinitiva, ina imatge femenina diferent que s´allunya dels models coneguts: els provençals, els italians o la visió purament misógina. Les fronts d´Ausiàs Març. Entre Ausiàs Març i els trobadors no hi ha una roptura total. Es tracta d´una evolució en la qual hi ha elemnts que perduren i uns altres que es renoven. Continuà usant els sistemes trovadorescos de la rima i el metre i gran parta del bagatge literari anterior. Fou fill i Nebot d´autors que eren se guidors fidels de la poética trovadoresca. Es parla d´ell com a primer poeta modern, Ausiàs Març és hereu de tota la trdició literaria anterior. La seua originalitat no rau tant en els temes com en la manera de tractar-los, molts dels seus poemes tenes ressonància de famosos versos trovadorescos, o el tancament amb una cobla de quatre versos encapçalada pel señal de l´enamorada. No aprofita tan sols els model provençals; la lectrura dels textos marquians també en s desperta resords d´autors com Ramón Llull i els filósofos escolàtics, amb la seua concepció de l`home com un esser a cavall entre el bé i el mal, i en lluita contra el mateix. En els cants morals, el poeta manifiesta la seua voluntat de viure, d´acord amb les lleis divines per preparar l´ànima amb vista a l´altra vida, sense deixar de retirar la sea condiciò humana.La poesía concebuda com a introspecció i análisis del sentiments és una manifeiestació de les influencies italianes de Petrarca i la seua escola, de la qual rebutjava l´exacerbada espiritualitat de la dona.

Entradas relacionadas: