Ausiàs Marc i referents literaris

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 
Ausiàs Marc: visqué a València en el si d'una família de cavallers i poetes.Pertanyia a la petita noblesa valenciana.Participà en la campanya mirlitar d'Alfons el Magnànim a Itàlia.Es casà amb Isabel Martorell, després de la seua mort contragué matrimoni amb Joana Escorna.
Referents literaris d'Ausiàs: En la poesia d'Ausiàs Marc trobem referències a distintes tradicions literàries:
-
poesia trobadoresca: la rebutjà però d'ella féu servir tòpics literaris com el senyal i un cert vassallatge amorós.
-
tradició escolàstica: es basa en les idees sobre l'amor, el bé, el plaer o la virtut.
- Algun ressò de l'
humanisme italià: el nostre poeta també tracta l'amor com a idea, abstracció, tot i que amb una visió diferent de la que tenien els italians.
La principal diferència entre la poesia d'Ausiàs Marc, la dels trobadors i la dels poetes italians és
l'actitud envers la dona:
- la dama dels
trobadors és una senyora feudal
- els
poetes italians veren en la dona la donna angelicata la virtut de la qual era la noblesa del cor, el cor gentil.
- en canvi,
Ausiàs Marc considerà la dona com un ésser humà amb virtuts, vicis, sentiments i contradiccions.
.

Entradas relacionadas: