Ausias march

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,56 KB

 
Obra:Han.arribat.128.poemes.en.13.manuscrits.Tematica:cant.amor,moral,mort,espiritual.Trenca.els.esquemes.trobadorescos,escrivint.en.catalá.i.no.segueix.els.convencionalismes.de.l'amor.cortès.En.la.seva.poesia.planteja.els.seus.problemes. Es.considera.mestre.d'amor.L'amor.és.el.mes.important.en.la.seva.vida.Distingeix.dos.tipus.d'amor.Fina.d'amor.espiritual.or).Folla.amor.físic.argent).L'únic.possible.per.l'ésser.humà.és.l'amor.venal.plom).Diu.que.la.plenitud.amorosa.es.dóna.entre.persones.que.sentin.el.mateix.tipus.amor.Enyora.el.temps.passat.dolor.i.tristesa=amor.En.els.poemes.utilitza.la.Mort.com.és.l'únic.camí.per.a.reunir.se.amb.l'estimada.Mort.d'amor,La.és.com.un.alliberament.En.el.cant.espiritual.s'aprecia.la.pregària.a.Déu.on.demana.consol.Estil.dón.més.importància.al.contingut.que.a.l'expressió.Estrofes.de.8v.i.tanca.el.poema.amb.un.quartet.Versos.decasíllabs.moltes.compraracions.

Entradas relacionadas: