Ausias march anhel d'aconseguir amor purament espiritual

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,85 KB

 


Vida: naix a València. Es armat cavaller molt jove i participa en campanyes militars. En 1439 es va casar amb Isabel Martorell, que va morir el mateix any y en 1443 es va casar amb Joana Escorna, la qual va morir en 1454, sense descendència. Ausias va morir en 1459. L'obra: en la seua poesia trobem molts motius i situacions amoroses característics de la poesía trobadoresca. La experiencia amorosa es combina amb un component important de reflexió moral. El sent una individualitat molt poderosa, i es sent radicalment diferent a la dels altres. Per a ell el català, des del punt de vista retòric


, era la llengua de la veritat. La major part de la seua poesia expressa l'anhel d'aconseguir un amor purament espiritual, pero diu que es irrealitzable per culpa de la dama i de ell mateix. Veia l'amor com un dilema tràgic. L'estil: la utilització de comparacions i d'imatges en general és la part que més defineix a March. Ús de antítesis. Densitat de expressió, que fa més original el seu pensamentUtilitza moltes vegades la primera persona i li agrada ser l'exemple

Entradas relacionadas: