Ausias march lxxxi comentari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,01 KB

 

ausias march:Ausiàs seguí la tradició familiar, rebent educació per a formar-lo com a cavaller, unida a una sòlida formació cultural. En aquesta última la intervenció de son pare fou cabdal, aquest era vassall distingit del duc de Gandia, Alfons d'Aragó, i al seu fill com a aspirant a cavaller tenia un lloc reservat entre patges i escuders de la cort ducal. Per una altra banda Pere March era un poeta destacat i tenia una bona biblioteca, també influirien en el jove Ausiàs els centres culturals de Sant Jeroni de Cotalba i la cort ducal de Gandia.Després de la mort del pare el 7 de juny del 1413, Ausiàs amb tretze anys, quedà sota la tutela de sa mare Elionor. Poc a poc aniria assumint les responsabilitats i honors del seu llinatge. Exemple d'això és la carta de la Cancelleria on el rei el convocava com a membre de la noblesa a les corts que es celebrarien el 1415 a la Seu de València. En aquestes corts es jurà com a successor l'infant Alfons, al, servei del qual estarà Ausiàs.IMPORTANCIA MARCH:Ausiàs March és un home de lletres molt reconegut dintre de la literatura valenciana medieval. Sense fer cap objecció a la seua qualitat literària, aquest criteri està recolzat pels punts següents:Pel fet que fou un poeta molt llegit, per la influència que deixà en poetes castellans com Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, etcètera. A més, tota la poesia en català del Segle XVI és un intent d'imitació de la seua obra.La quantitat de manuscrits que ens han arribat, així com les nombroses traduccions que s'han fet de les seues obres.Perquè la seua obra es distancia de tota l'anterior, i esdevé una poesia molt personal i sincera.ESTIL:La poesia ausiasmarquiana es mostra d'una banda culta:Perquè hereta dels trobadors "l'expressió formal" de l'amor: "senhal".Per l'estil ric, elegant i exacte, lliure de tota servitud lingüística provençal.I d'altra banda desimbolta sobretot per la utilització del lèxic i la sintaxi populars. Els elements que contribueixen a donar esta sensació són:Presència constant d'objectes de la quotidianitat (pa, portes, forn...): .Paisatges on se situa l'acció són del món medieval/feudal (castells, hostals, ciutats en festes, mar amb vent...): Personatges que hi apareixen (també del món feudal: soldats, vilets, pobres, lladres, camperols, malalts...).Sovint el poema és el desenvolupament d'una comparació inicial entre el poeta d'una banda i algun terme militar, marítim, mèdic, etc. D'altra.Sol utilitzar increpacions i interrogacions per aconseguir l'aproximació entre l'autor i el lector.poema:

Forma part del cicle “Llir entre cards”. El poeta compara el seu amor per la dama amb els perills que un home passa en plena tempesta en el mar. Diu que té molts mals i que només una dama el podria curar, diu que anirà difonent el seu orgull a tot arreu i a tota la gent. El poeta es mostra com un mariner que navega amb mala mar i amb mal temps. Ens aclara que sap com es pot salvar d’aquesta tempesta, però el dir-no’s això s’està referint, a que si tingués a la dama, per la qual ha escrit el poema, tot aquest patiment li passaria, es sentiria protegit el seu costat. Finalment ens diu que continuarà lluitant per ella.

Entradas relacionadas: