Ausiàs march recursos literaris

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,28 KB

Ausià s March (Gandia, 1397? - València, 1459) va ser un poeta i cavaller valencíà medieval. Originari d'una família de la petita noblesa amb aficions poètiques. Va ser un dels poetes més importants del
Segle d'Or valencíà. Ausiàs March abandona la tradició de la poesia trovadoresca i la seva retòrica brillant el que li permet l'expressió de l'íntima meditació personal d'un home-poeta que apareix desproveït de tota ficció i dispost a parlar-nos de tot allò que li obsessiona: l'amor, les relacions de l'home amb Déu, el dolor i la mort, el pecat i la virtut. Aquests problemes són reals i personals, de la mateixa manera que ho són les dones que apareixen, que ja no són Beatrices ni Lauras distants i platónicas, sinó dones reals, amb els seus vicis i virtuts, que són estimades o odiades per raons concretes i no per un afany d'idealització.La seua obra, dominada pel tema Amorós, sol dividir-s'en cinc parts:•Cants d’amor(expressa la lluita del poeta entre’l amor espiritual i l’amor carnal).•Cants morals(parlen de la necessitat de viure cristianament per salvar l’ànima).•Cants de mort(ja vell és lamenta per la mort de la seua dona,Joana, i tem haver estat la causa de la seua condemnació).
Comentari:1,Introducció+situar el poema.2,Idea central.3,Parts del poema +tipologia(A.M. Sintètica:el tema apareix a la fi).4,Rima(A.M. Creucreuada ABBACDDC)Ritme(âAguda,âplana o esdrúixola)Rima facil,Sinalefa,Elisió,Cessura (A.M.4+6â),Paral·lelisme,polisíndeton…Dinamisme expreiu(A.M. Ritme lent:abunden adjectius i adverbis, paral·lelisme, comparacions…)Actitud lírica(A.M. Líric)Metáfora, compracio,hiperbole…5,Trobem sempre els mateixos recursos.

Entradas relacionadas: