Ausiàs march recursos literaris

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,29 KB

 

 2.1. Jordi DE SANT Jordi: Fou un poeta cortesà nascut a València a la fi del Segle XIV. La seua obra poètica és breu: díhuit poemes, la majoria de temes amorós, on mostra una nova actitud lírica, més sincera i humana, que indica una evolució de la poesia cortesana i dels tòpics trobadorescos. Tot i això, encara trobem la influècia de l'amor cortés en els temes, en el tipus de vers i en la llengua que fa servir, la modernitat de Jordi rau en la sinceritat i versemblança de la seua poesia i en una certa aproximació a l'humanisme italià a través del Cançoner de Petrarca, que influeix en algun dels seus poemes, on presenta un seguit de conceptes contradictoris en relació am l'amor. En el Presoner, en canvi, no hi trobem la temàtica amorosa. 2.2. AUSIÀS Març: Ausiàs, era fill de Pere Març i nebot de Jaume Març; pertanyia a la petita noblesa valenciana. Ausiàs Març es casà amb Isabel Martorell. Després de la mort d'Isabel es Veíé involucart en diversos plets i cotragué matrimoni amb Joana Escorna, que també morí sense descendència. Encara que no tingué fills legítims dels seus matrimonis, sí que en tingué de naturals. En la poesia d'Ausiàs hi ha una voluntat de ruptura amb la poètica trobadoresca. La seua poesia abasta una major profunditat i sinceritat, reforçadés per comparacions i metàfores. Aquesta ruptura no és total i encara podem trobar alguns tòpics trobadorescos com la influència d'altres corrents culturals. ELS REFERENTS LITERARIS D'AUSIÀS Març: Trobem referències a distintes tradicions literàries: l'esmentada poesia trobadoresca, la tradició escotàstica, i també, si bé de manera escassa, algun ressò de l'humanisme italià. La principal diferència entre la poesia d'Ausiàs Març, la dels trobadors provençals i la dels poetes italians del dolce estil novo és l'actitud envers la dona. 1)La dama dels trobadors és una senyora feudal, superior en jerarquia al trobador. 2)Els poetes italians veren en la dona la <<dona angelicata>>, la virtut de la qual no era el llinatge, sinó la noblesa del cor, el cor gentil. 3)Ausiàs Març considerà la dona com un ésser humà amb virtuts, vicis, sentiments i contradiccions. L'OBRA D'AUSIÀS Març: Conservem 128 poemes, dividits en cants d'acord amb la temàtica: 1)Els cants d'amor: Març considera distintes classes d'amor: l'amor sensual, l'amor fi i l'amor venal. Els cants d'amor són 76 poemes subdividits en cicles, d'acord amb el senyal amb què el poeta amagava la identitat de la dama: Plena de seny; Llir entre cards; Amor, amor ; Mon darrer bé; i Oh, folla amor. 2) Els cants de mort: (sis poemes llargs), plany de la mort de l'estimada i reflexiona sobre el destí de l'ànima. 3)Els cants morals: fa un anàlisi introspectiva sobre els seus sentiments i contradiccions a partir de les idees de la filosofia escolàstica. 4)Cant espiritual: un poema religiós de 224 versos en què s'adreça a Déu per demanar ajuda i penedir-se dels pecats. L'ESTIL POÈTIC D'AUSIÀS Març: Els versos són durs i intensos, a causa de la condensació de significats que contenen. Un estil el·líptic amb abundància d'hipèrbatons, sovint difícil d'entendre. La seua és una llengua poètica culta, però les expressions col·loquials. Empra una gran varietat de recursos literaris, amb gran vivesa, plasticitat i Realisme. Les metàfores són intenses, amb una gran concentració de significat emocional o intel·lectual. Abunden les imprecacions, les interrogacions retòriques i els apòstrofes, les antítesis i les paradoxes.

Entradas relacionadas: