Ausiàs march recursos literaris

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,8 KB

 
Ausiàs March neix a Gandia l'any 1397 d'una família de poetes i cavallers.El 1425 va anar a València i esva fer Falconer major del Rey. Es va casar dues vegades 1. Isabel Martorell (1437) 2. Jona Escorna (1443)
Va morir al 1459 i va ser enterrat a la Seu.
L'estil de la seva obra : No utilitza recursos literaris, transmet duresa i utilitza paraules inusuals en rima i un mon esquerp.
Mitjançant la comparació vol explicar la intimitat mes profunda del seu jo. Respecte la dona, Ausisa march la fa apareixer com un esser proper i concret. La situa en el matiex nivel que ell, amb virtuds i defectes,
Poesia amorosa : L'amor entre home i dona tenen com a base la doctrina de que l'home es compon de cos i anima i que hiha amor sensual (finit imperfecte) i amor espiritual (infinit perfecte).
Creu que l'amor perfecte pur iintel·lectual ja no es practica enel seu temps i que nomes ell sent la necessitat de viure'l.
A causa de això desitja la mort. Quan mort la seva dona ell veu que sique hi ha amor espiritual i que l'amor pot amb la mort encara que no hi hagi la part corporal.

Entradas relacionadas: