Ausiàs march recursos literaris

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

 
Actes: part en que es divideix una obra teatral. Els actes es separen per un interval. Solen coincidir amb canvis d'escenari o amb salts en el pas del temps. Generalment hi han 3 actes; plantejament, nus i desenllaç. Cada acte te diverses escenes, breus unitats d'acció que acostumen a coincidir amb entrades i sortides de personatges de l'escenari. Els principals gèneres teatrals són: la tragèdia, la comèdia i el drama. Tragèdia: gènere més antic. Grècia clàssica. Temes: Seriosos. Personatges: reis, déus. Desenllaç: sol ser fatal, ja que el destí condueix els personatges a la mort. Segles XVI amb William Shakespeare. Comèdia: grècia clàssica. Temes: quotidians. Personatges: humans, amb els seus defectes i les seves virtuds. Desenllaç: sol ser just i felíç. Drama: origen modern. Es situa cap al final del Segle XVIII. Temes: la figura humana, tractada de manera seriosa i transcendent. Personatges: de dimensions i característiques humanes, com en la comèdia, i no pas herois mítics. Desenllaç: pot ser fatal com en la tragèdia, però no necessàriament. Ausiàs March: és considerat el poeta més important del Segle XV. Va néixer probablament a Gandia pels volts de 1397 i va morir el 1459 a València. Prové d'una família de burgesos enriquits i funcionaris a l'estament de cavalleria. Ausiàs es fill de Pere March, poeta i cavaller. Entre el 1420 i el 1424 va participar en les expedicions pel mar mediterrani. El 1437 es va casar amb Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell, autor de tirant lo blanc. EL 1443 es va tornar a casar amb Joana Escorna. El poeta distingeix clarament dues Menes d'amor: el sensual i l'espiritual. La poesia  d'Ausiàs March es sol agrupar en quatre cicles principals. "oh foll amor"

Entradas relacionadas: