Autor y personajes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,9 KB

 
PERSONATJES:Protagonista : Tirant lo Blanc; un personatge esteriotipat ,dinàmic, i històric. És jove i esta molt enamorat .El caracteritza el narrador i els altres personatges.Antagonista: duc de Macedònia; tots el tenen com a un traïdor ja que ,en varies ocasions, va intentar matar a Tirant. finalment mor a batalla.Es un personatge pla , dinàmic i històric. Caracteritzat pel narrador i els personatges. Personatges principals: -Carmesina; la princesa de constantinoble enamorada de Tirant .es un personatge esteriotipat ,redò i històric-Estefania ; cosina de Carmesina s'enamora de Diafebus. personatge plà i dinamic.-Diafebus; cosí de Tirant . l'acompanya en tots els seus viatges .esteriotipat ,dinàmic, i històric.-Plaerdemavida; donzella de bon cor. personatge plà i dinamic. -la Viuda Reposada. no mira pels demes.Personatges secundaris:, el rei, la reina , Emperador , l'Emperadriu, Hipòlit, Guillem de Varoic, , Espèrcius, Diana.Llengua:Pel que fa a la llengua, es tracta d'un text molt singular ja reflecteix el context históric en que fou escrit per la gran quantitat de mescles que hi ha. Per una part, mostra fragments molt solemnes caracteristics de la prosa valenciana de l'època, cosa aquesta que també em anomenat a l'estil, i per altra diàlegs molts breus, ràpids, plens de refranys...que demostren la forma de parlar del poble. Pel que respecta a la llengua, el Tirant es un exemple de la modernització que s'estava fent de la llengua o que en el llibre es feia d'ella. Encara que apareixen paraules més antigues sobretot a la part de Martorell i que Galba actualitza, es donen fenomens molt singulars com l'utilització de formes particulars valencianes ( desinencia -e per a la primera persona del sing. del present [ame, adore...]), cosa fins ara inusual, empleament de arabismes i castellanismes, etc.

Entradas relacionadas: