Autors valencians

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,86 KB

 

CD:Que?pred.verb.el,la,els,les,en,ho.CI:A qui?li,els.Atrib.:pred.nom.CC:en,hi.

Literatura religiosa i moral:segle XIV comencen a arribar d'Italia unes noves idees,conegut amb el nom d'humanisme es basa en la recuperació de l'ésser humà com el centre de l'univers.Aquests escriptors denunciaven el pecat i el vici que percebien en els seus contemporanis.Una denuncia,que no compartien els partidaris de l'humanisme.Francesc eixemenis:nascut en Girona (1330-1335) ingressà en l'orde franciscà.Estudia i viatja per europa.Es trasllada a Valencia i fou conceller de la ciutat.Vicent ferrer:va naixer en 1350.Es va dedicar a la predicació,no escrivia el seu sermó.Anselm turmeda:nasqué a mallorca cap a l'any 1385,en la nostra llengua escrigué:llibre de bons amonestaments,cobles de la divisió del regne de Mallorques i disputa de l'ase frare anselm. Conjuncions coordinades:copulatives(i),disjuntives(o),adversatives(però,sinó,tanmateix),distributives(ni..ni,o..o),consecutives(doncs,de manera que),continuatives(aixi mateix).                                                                                                       Conjuncions subordinades:subsantives(que),temporals(quan,abans que),de lloc(on),causals(perquè,ja que),finals(a fi que,perquè),condicionals(si),modals(com,així com),comparatives(tan..com,tal..com),de conseqüència(de manera que),concessives(a pesar que).

Cancelleria reial:meitat del segle XIII,Ramon Llull va convertir la nostra llengua en un instrument apte per a la creació.L'obra de modernització feta per Llull va ser constituida per la Cancelleria reial-institucio creada al principi del segle XIII que sencarregava de la correspondencia-.Les caracteristiques de la prosa foren:oracions llargues amb predomini de la subordinació,cultismes freqüents i tecnicismes,el verb solia estar al final del conjunt oracional i us moderat dels articles.

Ausiàs March:fill del poeta Pere March i de Leonor Ripoll,de jove va participar al costat del rei Alfons V.No tingué fills dels seus matrimonis però si il·legitims.Va morir el 3 de març de 1459.La seua obra consta de 128 poemes classificat en tres grups:cants d'amor,cants de mort i cants espirituals.Temes:l'amor,la dona i la mort.L'estructura consta de:exposició,explicació i conclusió.

S sonora /z/:z,s. S sorda/s/:s,ss,c,ç                              G:davant de e,i.J:a,o,u.

X:principi de paraula i darrere consonant.TX:entre vocals i afinal de paraula.G/IG:afinal de paraula.

La llengua del segle XV al segle XIX:en el segle XV s'hi inicia la gradual castellanització de la cort i de l'aristocràcia.Als segle XVi,XVII i XVIII fou un periode  conegut com a Decadència,es produi un buit en la producció literària culta en la nostra llengua a causa de la Guerra de les Germanies.Es va accelerar el procés de substitució lingüística.Tot això amb el prestigi que va assolir la literatura castellana del Siglo de Oro,provocà que els nostres escriptors imitaren tant les formes literaries com la llengua de la cort central,una situació de diglòssia,amb una guerra de successió corona espanyola de conseqüències funestres per a les nostres terres.Les classes populars valencianes anomenats maulets i les classes privilegiades, els botiflers.El 25 d'abril de 1707,derrotaren els valencians a la batalla d'almansa.Felip V promulga els decrets de Nova Planta.

Autors medievals:Jaume Roig:autor mes representatiu en la nostra literatura,va escriure la seua obra cabdal,El llibre de les dones,una historia cruel contra les dones,escrita en versos tetrasil·labs.Isabel de Villena:va ser abadessa de les monges clarisses del convent de la Trinitat de Valencia,va escriure una defensa de les dones Vita Christi.Roís de Corella:va ser mestre,corella es troba en la cruïlla entre la cultura medieval i el Renaixement.Obra:obres amoroses,obres religioses,textos de circumstancies i obres mitològiques.

Entradas relacionadas: