Primers auxilis el triatge de víctimes

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,89 KB

 

UN Socó POT:

contenir una hemorragia,  tractar ferides i cremades lleus,  immobilitzar pssos fracturats,  realitzar maniobra RCP  fer sol el indispensable.
 UN Socó NO POT.
utlitzar medicaments,  possar injeccions,  suturar una ferida,   un socó no es un metge poer pot salvar vides.
 CARATERISTIQUES PERSONALS.
responsabilitat,  estabilitat emocional,  cortesia i firmesa,  ben estat físic,  actitud positiva,  proactivitat. 
CONEIXAMENT QUE REQUEREIX.
primers auxilis,  lleis i normes,  característiques del lloc de treball.
DESTRESES domini del medi i de l'equip
RESPONSABILITATS
preparació,  formació (teoria i tecnica --> continua i formal i no formal.), 
física.
IMATGE.
cal oferir una imatge i actitud professional en tot moment, aixo contribueix el reconeixament del nostre treball.
cal tenir cura del teu uniforme,   cal utilitzar el llenguatge positiu i ser amable,   cal explicar la Raó per la norma sempre que sigui possible,   cal tractar la gent com t'agradaria que et tractessin a tu.
Autoprotecció.
protegir els teus ulls amb ulleres amb protecció contra raigs ultraviolats,   evitar la deshidratació bevent aigua i utilitzant les ombres al màxim possible (sense exagera),   protegite la pell hidratant-la i protegint-la del sol (factor 50),   utilitzar en la mesura posible el material de protecció (guants latex)
FUNCIONS DEL Socó:
prevenir vigilar i actuar,   cal saber localitzar víctimes,   cal anticipar-se las problemes,   cal assegurar la vigilancia continuada.
DISTRACCIONS
preguntes del banyistes,   relleus del lloc de treball,   la set i la gana,   persones atractives,   la monotonia,  amics. 
ACTUAR 
utilitzant els materials adecuats,   seguir els procediments d'intervenció,   aplicar els primers auxilis necessaris per l'arribada de l'ambulancia o servei medic.
AVALUAR:
causes de l'accident,   temps emprat,   material utilitzat,   mivell d'eficacia,   resultat,   conclusions. 

Entradas relacionadas: