Avantatges energia electrica

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,71 KB

 

FÒSSIL

ÚS: Energia tèrmica i elèctrica
Aquests combustibles provenen de la fossilitazació de restes vegetals i d'organismes que van existir fa molts milions d'anys.
Amb el calor generat en la seva combustió s'obté vapor d'aigua que condït a pressió es fa passar per unes turbines que porten un alternador acoblat generant energia elèctrica.
AV.:
Són barats i més econòmics en comparació amb altres fonts d'energia.
Fàcils de transportar i emmagatzemar.
Energia molt concentrada.
En alguns casos la seva combustão és mês neta que la d'altres combustibles.
INC.:
El seu ús produex la emissió de gasos que contaminen l'atmosfera i produeixen efecte hivernacle i destrucció de lacap d'Ozò.
És una font d'ergia no renovable i per tant, és limitada.
Els seus residís són tòxics per al medi ambient.

GEOTÈRMICA
ÚS: Producció d'electricitat, obtención d'aigua calenta per la calefacció i agües termales amb aplicacions per la salut.
Es genera per la calor produïda a l'interior de la Terra com a resultat de la desintegració d'elements radioactius.
Per a transformar l'energia de l'interior de la Terra en electricitat és necessària la presència d'un focus de calor proper a la superfície. Es perfora el sòl i si hi ha aigua calenta a alta temperatra s'extreu en forma de vapor accionant una turbina que amb la seva rotació mou un generador que produeix energia elèctrica.
AV.:
Els residus que produeix són mínims i provoquen menor impacte ambiental que els originats perl petroli, cabó, ...
Ofereix un flux constant de producció d'energia al llar de l'any, independent de les variacions estacionals com ara les pluges, cabals dels rius, etc.
Estalvi tant econòmic com energètic, donat que és el sistema de climatització que menys energia consumeix.
INC.:
Emissió d'àcid sulfhídric que es detecta per una olor molt torta, però que en quantitats molt elevares no es percep i és letal.
Emissió de Ço2, i per tant augment de l'effectue hivernacle.
Contaminació d'Aigües properes.

BIOMASSA
ÚS: Obtenir energia tèrmica (calefacció) i elèctrica.
L'energia de la biomassa està continguda en els enllaços químics d'alta energia presents en la matèria viva. Per tant, qualsevol ésser viu, o les seves restes constitueixen una font potencial d'energia. S'utilitzen residus vegetals i animals, així com cultius específics.
La calor produïda per la combustó s'aprofita per a l'obtenció de vapor d'aigua. Aquest vapor fa moure unes turbines que tenen acoblat un alternador i produeix electricitat.
AV.:
És renovable.
Barata.
Relativament neta (com a mínim, mé que la procedent dels combustibles fòssils) i necessita tecnologies poc complexes. 
Converteix un residu en recurs.
INC.:
Deforestació, cal replantar arbres i cultius.
Elevats costos de recollida trasport i magatzem.
Rendiment energètic baix.

EÒLICA
ÚS: Produir energia elèctrica i mecànica.
Es genera per l'efecte dels corrents d'aire creats per l'escalfament i refredament de masses d'aire.
En impactar el vent contra les pales d'un aerogenerador fa moure un eix que està acoblat a un alternador generant energía elèctrica.
AV.:
És renovable.
És neta, no produeix emissions atmosfèriques ni residus contaminants per la qual cosa no contribueix a l'increments de l'efecte hivernacle ni al canvi cimàtic.
Pot instal·lar-se en espais no aptes per altres finalitats, com per exemple a zones desèrtiques, pròximes a la costa.
INC.:
Degut a la falta de seguretat en l'existència de vent, l'energia eòlica no pot ser utilitzada com a única font d'energia elèctrica.
Pot afectar al trànsit d'aus migratòries.
Els parcs eòlics produeixen un fort impacte visual.

Entradas relacionadas: