Avantatges de la formació i el desenvolupament del personal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,2 KB

 
Formació PROFESSIONAL: conjunt d'accions formatives que 
tenen per objecte la qualificació de les persones per a l'exercici 
de les diverses profession,per a la seva ocupabilitat i per a la 
participació activa en la vida social, cultural i económica.
ESTRUCTURA: fp inicial o reglada (joves i adults),
Formació ocupacional (aturats), permanent o continua (treballadors)
FINALITAT:Qualificar a les persones per a l'activitat professional
i contribuir al desenvolupament econòmic del país.
Facilitar l'adaptació als canvis professionals i socials que es puguin
produir al llarg de la vida i contribuir al desenvolupament personal
Facilitar l'aprenentatge al llarg de la vida.
OBJECTIUS BASICS: Entendre l'estructura del mercat laboral per
elaborar i desenvolupar el seu propi itinerari professional.
Aprendre a treballar en equip i a desenvolupar l'esperit empren.
Treballar en condicions de seguretat i salut.
Fer realitat la formació al llarg de la vida i fomentar la igualtat 
efectiva entre els homes i les dones.Formació PROFESSIONAL: conjunt d'accions formatives que 
tenen per objecte la qualificació de les persones per a l'exercici 
de les diverses profession,per a la seva ocupabilitat i per a la 
participació activa en la vida social, cultural i económica.
ESTRUCTURA: fp inicial o reglada (joves i adults),
Formació ocupacional (aturats), permanent o continua (treballadors)
FINALITAT:Qualificar a les persones per a l'activitat professional
i contribuir al desenvolupament econòmic del país.
Facilitar l'adaptació als canvis professionals i socials que es puguin
produir al llarg de la vida i contribuir al desenvolupament personal
Facilitar l'aprenentatge al llarg de la vida.
OBJECTIUS BASICS: Entendre l'estructura del mercat laboral per
elaborar i desenvolupar el seu propi itinerari professional.
Aprendre a treballar en equip i a desenvolupar l'esperit empren.
Treballar en condicions de seguretat i salut.
Fer realitat la formació al llarg de la vida i fomentar la igualtat 
efectiva entre els homes i les dones.Entradas relacionadas: