Avantguardes.

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,55 KB

 

1.El modernisme:va ser un corrent estètic que va néixer amb la voluntat de transformar la cultura tradicional i antiquada en una altra de moderna i nacional.Va influir en les diferents branques de lart(literatura,música,arquitectura,escultura)i es va caracteritzar per la confluencia de diferents corrents estètics i ideològics.Focus dexpansio del modernisme:1.1Revista de lAvenç:entre 1889-93 va contribuir a promoure la normalització de la llengua i lobertura als aires de modernitat europeus des de una posició ideológica regeneracionista(lart pot trasformar la realitat)i vitalista(defensa lindividualisme).1.2Festes modernistes:promogudes per Santiago Rusiñol al Cau Ferrat de Sitges,shi aplegaren els partidaris del corrent més esteticista,que consideraven lartista com un líder espiritual que havia de redimir les masses mitjançant lartEtapes del modernisme:1ª:entre 1892-1900:el moviment pren forma ideològicament i simposa en el panorama cultural català.Va comptar amb altres revistes per difondre els diferents idearis,també altres autors van promocionar les noves actituds artístiques.2ª,1900-1911,etapa que decanta més cap a lactivitat literària i una connivència cada vegada més estreta amb la burgesia.A partir de 1906,haurà de fer front i conviure amb laparició del noucentisme, una nova proposta esteticocultural.La poesia:La poesia modernista es caracteritzava en general per un desig de ruptura amb la tradició poètica dels jocs florals.A partir daquí sorgeixen 2 corrents de poesia modernista:el que defensa la sinceritat,la fidelitat a lexperiència viscuda i la senzillesa expressiva com a valor fonamentals de la creació artística,el seu principal representant és Joan Maragall.Daltra banda,sorgeix també un corrent influenciat pels corrents esteticistes, que propugna el caràcter tècnic de la poesia i reivindica la perfecció i el refinament com a valors principals de la poèticaTeoria de la paraula viva:És un do sagrat atorgat al poeta i la poesia es el resultat de la inspiració i la intuïció.Les seves propostes van tenir molt dimpacte entre les noves generacions de poetes.Narrativa:Els narradors modernistes van intentar trovar camins per renovar el gènere narratiu.Un dels que va fer més fortuna és el de la novel·la simbòlica, que es caracteritzava per la utilització dalguns elements naturalistes.Decadentisme:corrent important de la narrativa modernista.Teatre:El teatre amb el modernisme va sofrir una renovació profunda i es va convertir en un dels gèneres més característics del moviment.Hi van predominar dues tendències:teatre simbolista:inspirat en lobra de lautor belga Maurice Maeterlinck,es caracteritza pel caràcter secundari de la trama,o la seva absència total,llenguatge poètic i una escenografia despullada de decoració.Dins aquest teatre destaquen les aportacions de lautor Santiago Rusiñol i Adrià Gual.Teatre regeneracionista:Arriba als països de parla catalana sota la influència de lautor noruec Henrik Ibsen.Els seus trets més característics són la voluntat de denúncia social,lesperit de revolta dels personatges, el revulsiu moral i ideològic que genera el drama dels protagonistes i el realisme de lacció i del llenguatge.6.- Qui és el poeta més important del noucentisme? Com és la seva poesia? Esmenta un parell dobres seves.Josep Carner. Utilitza amb habilitat tant les estrofes clàssiques (el sonet) com les populars (l auca, el romanç) alhora que demostra un gran domini dels recursos lingüístics. Llibre dels poetes, Els fruits saborosos, Auques i ventalls.N.Simbolista:-Elements simbolistes- Enfrontament entre lartista i societat -Elements naturalistesN.Decadentista:-Estètica morbosa:sensualitat,lletjor -Descriu una realitat amagada -Domina la subgestióQuines diferències creus que hi ha entre la Renaixença i el modernisme?-Renaixença és el moviment que intenta rexuperar el passat en una de mñes moderna llengua i literatura catalana-El modernisme pretén transformar la societat en una de més moderna.Que són les festes modernistes?Son reunions culturals que organitzava Santiago Rusiñol al Cau Ferra de Sitges per compartir els pensaments esteticistes amb els seus partidarisQue és la teoria de la paraula viva?Es la teoria de Joan Maragall que afirma qu es un do sagrat atorgat al poeta i la poesia es el resultat de la seva inspiracióQuines diferències hi havia en el teatre simbolista i el regeneracionista? Esmenta un autor i alguna obra rellevant de cadascú.T.Simbolista: la trama té un caràcter molt secundari. Santiago Rusinyol (Lauca del Sr.Esteve)T.Regeneracionista:Té voluntat de denúncia social i esperit de revolta dels personatges.J. Puig i Ferreter (Aigües encantrades)1.- Malgrat led diferències que hi va haver entre el modernisme i el noucentisme, quins objectius compartien?- L intent de reformar la societat.- L antiruralisme. Aquest tret, però, no era exclusiu de tots els sectors modernistes.- Leuropeisme o la lluita per la creació duna llengua literària moderna.2.- Quins van ser pròpiament els objectius del noucentisme?- Normalitzar el fet polític, cultural, literari i lingüístic de Catalunya.- Estendre la ideologia noucentista a tota la societat.3.- Esmenta tres postulats de la ideologia noucentista que defensava Eugeni d Ors. Explicals breument.-Imperialisme: S intenta exercir una funció dirigent en la política per tal d estendre la ideologia noucentista a cadascuna de les classes socials.Arbitrarisme: Es basa en labstracció de la realitat per aconseguir la Catalunya idealCivilitat: cal neutralitzar els progressius conflictesi harmonitzarles diferentsclasses socials en un mite de perfecció i de cultura.Classicisme: El món clàssic, en contrposició amb ledat mitjana i el Romanticisme, proporciona tant models de comportament com literaris; lharmonia, la serenor, lobjectivitat o la perfecció en són un exemple.Mediterranisme: Es reivindiquen les cultures mediterraniès (Grècia i Roma) com a forma de vida. Així, el 1907 sinicien les excavacions arqueològiques dEmpúries.4.- És cert que durant el noucentisme no hi va haver cap novel·la en català? Quin va ser el gènere més valorat?-La poesia es convertira en el més valorat perquè permet crear una llengua literaria més sintètica i elaborada i, alhora, idealitzar la realitat seguint lestètica arbitrària-La prosa dóna imprtàmcia a larticle de lassaig , com a transmissors de la ideologia noucentista, i a la narració curta, perquè shi pot dur a terme un exercici dexperimentació amb la llengua literària similar al que realitzaven els poetes.-La novel·la,però, és bandejada perquè es considera massa lligada a una estètica realista,incompatible amb la cultura arbitrària.5.- Quines són les característiques de la poesia noucentista?- El distanciament del poeta respecte al tema, cosa que en facilita un tractament objectiu i, a voltes, irònic.- La influència del simbolisme i del parnassianisme, que es plaesa en el valor atorgat a l artificiositat, a la perfecció forma (l ús del sonet) i a la recerca d un llenguatge precís.- La presentació indirecta de la realitat, que ha de ser reelaborada per tal de poder construir la Catalunya ideal.- L exposició duna natura idíl·lica i civilitzada, dominada per les persones.- La valoració de la ciutat com a model de civilitat, ordre i mesura, a imatge i semblança de la polis de la Grècia clàssica.

Entradas relacionadas: