Avantguardes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,65 KB

 

· Diferencies entre el modernisme i  la Renaixença?

- El modernisme intenta canviar les tradicions i la Renaixença vol recuperar aquestes tradicions.

· Què són les Festes Modernistes?

- Promulgades per Santiago Rusiñol al Cau Ferrat de Sitges i anaven els partidaris esteticistes.

· Teoria de la paraula viva?

- És un do sagrat atorgat al poeta i a la poesia és el resultat de la inspiració i la intuïció.

· Dues tendències de la narrativa modernista.

Simbolista: Utilització de elements naturalistes i un enfrontament entre l’artista i la societat.

Decadentista: Una de les últimes derivacions del romanticisme, reflecteix una realitat oculta i utilitza els conceptes abstractes com la lletjor i el color i són valorats estèticament, i l’erotisme i la sensualitat.

·Diferencies entre teatre simbolista i regeneracionista? Autor i obra.

Teatre simbolista: Està apartat de la realitat social, gairebé no te argument,  només busca l’art. Santiago Rusiñol L’auca del senyor Esteve.

Teatre regeneracionista: Tracta els conflictes socials, busca solucions amb les idees, hi ha denuncia social i esperit de revolta dels personatges. Puig i Ferreter Aigües encantades”.

Pag 124

· Quins objectius comparteixen el modernisme i el noucentisme?

- Intent de reformar la societat, l’antiruralisme i l’europeisme o la lluita per la creació d’una llengua literària moderna.

· Objectius del noucentisme.

-  Normalitzar el fet polític, cultural, literari i lingüístic de Catalunya, i estendre la ideologia noucentista a la societat.

· Tres postulats de la ideologia que defensava Eugeni d’Ors.

-Arbitrarisme: Abstracció de la realitat per aconseguir la Catalunya ideal.

- Imperialisme: Intenta exercir una funció dirigent en política per tal d’estendre la ideologia a cadascuna de les classes socials.

- Civilitat: Cal neutralitzar els progressius conflictes i harmonitzar les classes socials.

· Es cert que al noucentisme no va haver cap novel·la en català? Quin va ser el gènere més valorat?

- Si, es cert

- La poesia

· Característiques de la poesia noucentista.

- Distanciament del poeta respecte al tema, a voltes, irònic; valor atorgat a l’artificiositat, a la perfecció formal i a la recerca d’un llenguatge precís; la presentació indirecta de la realitat, la Catalunya ideal; l’exposició d0una natura idíl·lica i civilitzada; i la valoració de la ciutat com a model de civilitat.

· Quin és el poeta més important del noucentisme? Com es la poesia? Esmenta un parell d’obres seves.

- Josep Carner

- Rebutja la teoria maragalliana de la paraula viva, utilitza amb habilitat tant les estrofes clàssiques, com les populars alhora que demostra un gran domini dels recursos lingüístics.

- “El cor quiet” i “Auques i ventalls

Entradas relacionadas: