Avantitol de una noticia

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,87 KB

 
l'entrevista correspon al genere periodístic informatiu i consisteix en un diàleg basat en les preguntes, prèviament preparades per un entrevistador, i les respostes que dóna la persona entrevistada. estroctura: presentació de la persona entrevistada, el cos es la frase què a cada pregunta de l'entrevistador correspon una resposta de l'entrevistat. Tancament en aquesta part, sobretot en les entrevistes escrites l'entrevistador sol aportar-hi alguna conclusió, reflexió o comentari personal.Hi han dos tipos de preguntes obertes i tancades. Sintagmes i determinants: SN, SA, Sadv., SV, Sprep. Complement del nom: un adjectiu el doctor "lleig"o una prep. El doctor de "bigues" . Recorda que els substantius compostos portenguionet quan el darrer mot comença per r,s,x. Els generes informatius : la notícia és el relat breu d'un fet , nou , actual i d'interès general, trasmès amb la màxima objectivitat i que aporta el màxim d'informació sobre els esdeveniments ocorreguts. Crònica es la narració d'uns fets que es poden produir en el mateix moment què s'emet, menys condicionada pel que fa als criteris que s'apliquen ala notícia. Parts de la noticia titular, entrada i cos.

Entradas relacionadas: