Avenços tecnics Edat Moderna

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,3 KB

 
Característiques Edad Contemporànera:-Les monarquies absolutes de l'antic Règim són substituïdes, progressivament, per nous règims parlamentaris,-Amb l'exaltació de la proclama revolucionària frances, ara la nació és entesa com una associació de ciutadans lliures i la pàtria, entesa com una unitat espiritual,-Els avenços tècnics es produeix la Revolució Industrial,l'explosió demogràfica, l'expansió colonial,-La burgesia es converteix en classe dominant i apareix el proletariat industiral,-L'escolarització i l'educació fan reduir l'analfabetisme,-Apareix l'individualisme i l'irracionalisme, es valora la intuïció, la sensibilitat, la llibertat, i es difon l'escepticisme i l'angoixa.
Romanticisme:Els cambis amb què s'inicia l'Edat Contemporània tenen el seu reglex en la revolució artística duta a terme pel Romanticisme que s'estengué arreu d'Europa. A partir de la segona meitat del segle XVIII començaren a produir-se un seguit de manifestacions preromàntiques. Entre els escriptors preromàntics, cal destacar a Jean-Jacques Rousseau la seva obra filósòfica Émile ou De l'éducation sorgí el mite del bon salvatge, una evolució de l'home primitiu abans que fos corromput per la societat.
Jocs Florals:l'any 1859 es va crear el certamen literari dels J.F amb el propòsit de prestigiar la llengua catalana i la seva literatura davant la societat; estimular l'aparició d'escriptors nous i recuperar una institució establerta pels antics reis i poder difondre l'esperit de la Reinaixença. Al Segle XV desaparegueren els jocs de la Gaia Ciència, cinc segles més tard es reprenia amb els J.F. En aquest certamen anual es va ressucitar la divisa medieval Patria, Fides, Amor. Els premis eren: l'englantina d'or(patriotic), la viola d'or i argent(religiós), la flor natural(amorós).
Jacint Verdaguer: És el creador de la llengua i la literatura contemportànies.-És el més gran poeta català del Segle XIX,-Consolida el moviment de la Renaixença

Entradas relacionadas: