La balada de la garsa i l'esmerla comentari de text

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,26 KB

 
el poema que toto seguit vaig a comentar es el poema la balada de la garsa de corella va neixa a València es un poeta del Segle XV es el primer poeta que escriu en llengua catalana i te influencia del Renaixement en el Segle XV comença a desapareixer la societat feudal,es pasa d'una economia d'agricultura a una ecoonomia basada en el comerç sorgeix una nova classe social la burgesia la qual deixa de viure en el medi rural i marxa als nuclis urbans anomenades ciutats,els nous gustos de la cort i la negació de l'església per temes com l'amor cortes van acabar amb el fi de la literatura trobadoresca a tota Europa menys a Catalunya el genere literari es una balada la qual es feia servir la ala literatura trobadoresca per contar histories d'amor,la metrica els Déu primers versos son ,decasil:labs i amb una rima creucreuada i amb dos versos aparellats,la segona part esta formada per quinze versos vuit iquatre sil:labes .L'esquema metric 8A/4b/8A/4b/8A/8C/4d/8C/4d/8C/8A/4e/8C/4e/8C.El tema es el dolor que te el poeta a causa de l'absencia d'amor.El títol es tematic ja que correspon al que diu el text .El poema consta de 2 parts la 1 part la presentació dels personatjges i la 2 part el dialeg amorros entre la garsa i la merla les figures retoriques en el vers 25 iha una metadora i personificació.En conclusió diferencia entre corella i march .Corella a diferencia de march es un estil sever i sintaxi tensa te una melodia dels versos i pel color i la fastiositat de els imatges.El seu objectiu es aconseguí la bellesa del poema a traves del ritme i la musica. I march els poemes parla d'ell mateix ,del seu pensament i del seu mon interior,es tracta d'una poesia personal i sincera en que el poeta es morta al lector amb les virututs i les defallences propies de qualsevol esser huma.

Entradas relacionadas: