Vora el barranc dels algadins comentari de text

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,95 KB

 
ODA A Espanya Joan Maragall!!!Modernismo etc. La primera i última estrofa se centren en la qüestió lingüística, mentre que totes les altres al·ludeixen al desastre de la guerra, la segona al patriotisme espanyol en general i les seves nostàlgies.  Ens trobem amb vuit estrofes de cinc versos, menys la primera i la quarta, que són sis. Els versos són octosíl·labs amb cesura o bé tetrasíl·labs, amb excepcions: els versos 29, 34, 37, 39 i 41 són decasíl·labs, i el 32 és hexasíl·lab. Per tant, lesquema mètric és força irregular, tot i que hi ha una tendència a loctosíl·lab i el tetrasíl·lab. Versos dart menor. - Rima - -AA-, amb irregularitats als sextets. La majoria són versos blancs. - Rima assonant. Figures retòriques: personificació, enumeració, interrogació retòrica, anàfora, comparació, metàfora. Teodor Llorente. Vora el Barranc dels Algadins. Aquest poema no pertany ni al Modernisme ni a l'escola mallorquina. No el trobem a la teoria per tant no el podem posar en cap moviment.  El poema queda dividit en 4 estrofes, on tracta dos temes principalment que són l'exaltació de la naturalesa i els records de la infantesa.  Pel que fa al contingut, a la primera estrofa parla de la natura, de l'aroma que desprenen els tarongers, també ens parla de un locus amoenus, que ell es crea però que no està veient, el narra amb els primers records del poema. A la segona estrofa descriu la natura que es troba vora el barranc concretament de unes palmeres i d'uns ocells. Torna a fer referència a un record de la seva infància. A la tercera estrofa ens descriu el lloc on es troba aquest barranc. A la quarta i última estrofa es posa una mica nostàlgic perquè diu que en el futur totes les coses que ha descrit seguiran passant vora el barranc però que ell ja no ho podrà veure. Pel que fa a la forma del poema, es divideix en 4 estrofes com ja hem dit abans de 8 versos cadascuna. Els versos són octosíl·labs, d'art menor. La rima es consonant i presenta l'estructura següent: 8a/8b/8b/8a/8a/8c/8c/8a. Trobem una metàfora en i, caure el sol, ... Silvestres. ///-Nexes de la causa: perquè, ja que, vist que, com que, atès que, a causa que, per tal com -Verbs de la causa: causar, originar, generar, produir, ocasionar, provocar, comportar -Nexes de la conseqüència: doncs, per tant, de manera que, a conseqüència de.. -Verbs de la conseqüència: resultar de, provenir de, derivar de, sorgir de..

Entradas relacionadas: