Vora el barranc dels algadins comentari de text

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,39 KB

 

El poema  pertany a la Renaixença (SXIX) , l’autor del qual és Teodor LLorent i Olivares (València 1836-1911), màxim representant d’este període junt Amb Constantí LLobart.LLicenciat en Dret, es dedicà al periodism i fou el fundador del diari Las Provincias i també fou diputat a les corts. 

El tema del poema és l’enyorança futura sobre el barranc valencià .
 Respecte a l’estructura interna, dividirem el poema en 3 blocs temàtics
 1 er BLOC: coincideix amb la primera estrofa on concreta el paisatge valencià en el Barranc del Algadins, el qual li trau bons records, sobretot l’aroma dels tarongers  2n BLOC:  expressa  el desig de’escoltar els teuladins, veure les palmeres i Escoltar el rumor de l’aigua que nodreix els arrossals. 3er BLOC: comprén la quarta estrofa, on el jo poètic expressa el seu lament per un Futur on ell ja no hi será.
Quant a l’estructura externa, conté 4 estrofes de 8 versos cadascuna, per tant el Poema conté 32 versos isosil.Làbics (tots tenen 8 síl.Labes, són octosíl.Labs) i d’art menor. Les estrofes són octaves de rima consonant (flaire/aire” ) i barreja rima masculina (Algadins) i femenina (infantesa). L’estructura métrica és 8 a-8b-8b-8a-8a-8c-8c-8ª

El barranc del Algadins evoca en el poeta dolços records de quan era infant: l’aroma Dels tarongers, el mas sencer, les palmeres, l’aigua que rega els arrossals, el xiulet del Teuladins i fons i tot els caçadors d’ànecs. Aquest records , li produeixen una enyorança cap A un futur ja que ell no podrá gaudir de tot el paisatg

Entradas relacionadas: