EL barroco

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,74 KB

 

Narrativa segle XIX
Problemes de la narrativa catalana: - Manca de tradició narrativa: Darrera novela catalana tirant lo blanc. - Manca d’una llengua unificada: Els narradors no disposaven d’un model de llengua unificat pro apte per a les exigències de la creació novel•lística. - Autors no profesionals: Manca de formació literaria. Autors plens dentusiasme amb finalitat patriotiques i ideologiques. - Inexistènsia de públic lector i manca d’editorials per al català: Públic llegia noveles en castellà. - Els subgèneres narratius i l’aproximació a la realitat
Romanticisme:- novela historica -narrativa costumista(quadre de costums) Realisme i naturalisme- novela costumista-realista -novela realista-naturalista.
La narrativa del Romanticisme
Novel•la històrica. Traduccions arribades a cataluña , primera novela historica l’orfeneta de Menargues d’Antoni de bofarull (1862) Caracteritzada per: -Història: marc historic real -Costumisme: descripció de costums rurals, vestits, tradicions... -Les convencions de la novela de fulletó:desenvolupar la trama i caracteritzar els Personatges -Patriotisme: exaltació moments de la historia catalana. •Novel•la costumista(quadre de costums)(robert robert, descriu bcn) Caracteristiques -predomini de la descripció: predomina sobre la narració -llenguatge coloquial: dialegs personatges -proposit documental: presenten escenes de la vida -finalitat moralitzadora:   
Entre el costumisme i el realisme Novel•la de costums Característiques: -Descripció de la realitat en la seva dimensió més externa i típica - Articulació de la novel•la a partir de la suma d’escenes i quadres més que no pasa partir del pregrés de l’acció -Personatges prototípics del món manetral urbà o de la pagesia - visió elegíaca dun mon que despareix -implicacion subjectiva de lautor dins el mon de ficció i presencia dun cert didactisme moral. Joaquim Riera i Bertran, Escenes. Novel•la de tendència realitsta Característiques -llenguatge molt adjectivat, artificios -intencio moralitzant o instructiva, - visio idealista(romantica) de la realitat, - tecniques i motius de la novel·la de fulletó i del costumisme, - analisi psicologica superficial dels personatges -manca dobjectivitat, el narrador expressa les seves opinions. Carles bosch de la Trinxera (L'hereu Noradell) Josep pin i Soler ( La família dels Garrigas)
La novel·la realista-naturalista. Narcís Oller.
Trets principals: -Observació imparcial de la realitat, Versemblança, Psicologia complexa, valor documental, novel·la burgesa. Naturalisme: Analitzar la societat per mitjà de la ficcio amb una actitud científica.
Narcís Oller:  creador de la novel·la catalana moderna, retrata fidelment la societat catalana.  Etapes: 1 (1875-1882)  Primers passos conreant el gènere del conte o la narrativa curta. 2  (1883-1906)Escriu la major part de les sever novel·les sense abandonar el conreu de la narrativa breu. aconsegueix presiti i reconeixement literari fora Catalunya. Temes: Industrialització a Catalunya, oposició entre el camp i la ciutat, inadaptació de l'individu.

Narrativa segle XIX
Problemes de la narrativa catalana: - Manca de tradició narrativa: Darrera novela catalana tirant lo blanc. - Manca d’una llengua unificada: Els narradors no disposaven d’un model de llengua unificat pro apte per a les exigències de la creació novel•lística. - Autors no profesionals: Manca de formació literaria. Autors plens dentusiasme amb finalitat patriotiques i ideologiques. - Inexistènsia de públic lector i manca d’editorials per al català: Públic llegia noveles en castellà. - Els subgèneres narratius i l’aproximació a la realitat
Romanticisme:- novela historica -narrativa costumista(quadre de costums) Realisme i naturalisme- novela costumista-realista -novela realista-naturalista.
La narrativa del Romanticisme
Novel•la històrica. Traduccions arribades a cataluña , primera novela historica l’orfeneta de Menargues d’Antoni de bofarull (1862) Caracteritzada per: -Història: marc historic real -Costumisme: descripció de costums rurals, vestits, tradicions... -Les convencions de la novela de fulletó:desenvolupar la trama i caracteritzar els Personatges -Patriotisme: exaltació moments de la historia catalana. •Novel•la costumista(quadre de costums)(robert robert, descriu bcn) Caracteristiques -predomini de la descripció: predomina sobre la narració -llenguatge coloquial: dialegs personatges -proposit documental: presenten escenes de la vida -finalitat moralitzadora:   
Entre el costumisme i el realisme Novel•la de costums Característiques: -Descripció de la realitat en la seva dimensió més externa i típica - Articulació de la novel•la a partir de la suma d’escenes i quadres més que no pasa partir del pregrés de l’acció -Personatges prototípics del món manetral urbà o de la pagesia - visió elegíaca dun mon que despareix -implicacion subjectiva de lautor dins el mon de ficció i presencia dun cert didactisme moral. Joaquim Riera i Bertran, Escenes. Novel•la de tendència realitsta Característiques -llenguatge molt adjectivat, artificios -intencio moralitzant o instructiva, - visio idealista(romantica) de la realitat, - tecniques i motius de la novel·la de fulletó i del costumisme, - analisi psicologica superficial dels personatges -manca dobjectivitat, el narrador expressa les seves opinions. Carles bosch de la Trinxera (L'hereu Noradell) Josep pin i Soler ( La família dels Garrigas)
La novel·la realista-naturalista. Narcís Oller.
Trets principals: -Observació imparcial de la realitat, Versemblança, Psicologia complexa, valor documental, novel·la burgesa. Naturalisme: Analitzar la societat per mitjà de la ficcio amb una actitud científica.
Narcís Oller:  creador de la novel·la catalana moderna, retrata fidelment la societat catalana.  Etapes: 1 (1875-1882)  Primers passos conreant el gènere del conte o la narrativa curta. 2  (1883-1906)Escriu la major part de les sever novel·les sense abandonar el conreu de la narrativa breu. aconsegueix presiti i reconeixement literari fora Catalunya. Temes: Industrialització a Catalunya, oposició entre el camp i la ciutat, inadaptació de l'individu.

Narrativa segle XIX
Problemes de la narrativa catalana: - Manca de tradició narrativa: Darrera novela catalana tirant lo blanc. - Manca d’una llengua unificada: Els narradors no disposaven d’un model de llengua unificat pro apte per a les exigències de la creació novel•lística. - Autors no profesionals: Manca de formació literaria. Autors plens dentusiasme amb finalitat patriotiques i ideologiques. - Inexistènsia de públic lector i manca d’editorials per al català: Públic llegia noveles en castellà. - Els subgèneres narratius i l’aproximació a la realitat
Romanticisme:- novela historica -narrativa costumista(quadre de costums) Realisme i naturalisme- novela costumista-realista -novela realista-naturalista.
La narrativa del Romanticisme
Novel•la històrica. Traduccions arribades a cataluña , primera novela historica l’orfeneta de Menargues d’Antoni de bofarull (1862) Caracteritzada per: -Història: marc historic real -Costumisme: descripció de costums rurals, vestits, tradicions... -Les convencions de la novela de fulletó:desenvolupar la trama i caracteritzar els Personatges -Patriotisme: exaltació moments de la historia catalana. •Novel•la costumista(quadre de costums)(robert robert, descriu bcn) Caracteristiques -predomini de la descripció: predomina sobre la narració -llenguatge coloquial: dialegs personatges -proposit documental: presenten escenes de la vida -finalitat moralitzadora:   
Entre el costumisme i el realisme Novel•la de costums Característiques: -Descripció de la realitat en la seva dimensió més externa i típica - Articulació de la novel•la a partir de la suma d’escenes i quadres més que no pasa partir del pregrés de l’acció -Personatges prototípics del món manetral urbà o de la pagesia - visió elegíaca dun mon que despareix -implicacion subjectiva de lautor dins el mon de ficció i presencia dun cert didactisme moral. Joaquim Riera i Bertran, Escenes. Novel•la de tendència realitsta Característiques -llenguatge molt adjectivat, artificios -intencio moralitzant o instructiva, - visio idealista(romantica) de la realitat, - tecniques i motius de la novel·la de fulletó i del costumisme, - analisi psicologica superficial dels personatges -manca dobjectivitat, el narrador expressa les seves opinions. Carles bosch de la Trinxera (L'hereu Noradell) Josep pin i Soler ( La família dels Garrigas)
La novel·la realista-naturalista. Narcís Oller.
Trets principals: -Observació imparcial de la realitat, Versemblança, Psicologia complexa, valor documental, novel·la burgesa. Naturalisme: Analitzar la societat per mitjà de la ficcio amb una actitud científica.
Narcís Oller:  creador de la novel·la catalana moderna, retrata fidelment la societat catalana.  Etapes: 1 (1875-1882)  Primers passos conreant el gènere del conte o la narrativa curta. 2  (1883-1906)Escriu la major part de les sever novel·les sense abandonar el conreu de la narrativa breu. aconsegueix presiti i reconeixement literari fora Catalunya. Temes: Industrialització a Catalunya, oposició entre el camp i la ciutat, inadaptació de l'individu.

Entradas relacionadas: