Bases Manresa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,8 KB

 
Bases Manresa: primaria politica context: L'any 1891 es va fundar la unió catalanista, que volia ser una federació de tots els gurps, centres i publicacions catalanistes. L anova orgaització tenia com a objectius la propagació de les idees regionalistes i la realització dun programa comú per a tots els grups catalanistes. Lanalisi dels membres de la unió mostra que la seva base social estava formada majoritariament de mijtans propietaris, comerciants, professionals liberals i intelectuals que provenien de tot cat i q eren una mostra significativa de la burgesia catalanista i conservadora. El suport massiu a la unió,però, vingué de la cat. rural, fet q sembla indicar una certa voluntat de donar més participació a les organitzacions comarlcasl i sotrere-les de la infl. barcelonina. La unió catalanista va aconseguir desvetllar en amplis sectors de la societat catalana la consciencia del seu particualrisme i va signifcar el triomf definitiu de les tesis propiament catalanistes sobre les regionalistes. Pero el seu punt més feble fou la tensió entre les faccions contaries a la participació en la vida politica i les que defensaven la necessitat de convertir la unió en una organització politica que es presentés a les eleccions. Un dels primers actes de la unió va ser la celebració a Manresa duna assemblea de delegats amb lobjectiu daprovar el seu programa politci, q va rebre el nom de bases per a la constitució regional catalana. El document ara es es coneix com les bases de manresa.
Cat. Politic: L’any 1885 el centre catala va convocar un mitign a la llotja de bcn en el qual van participar organitzacions economiques de la burgisaia, destacades isntituciosn culturals i altres entitants catalanistes.

Amb aquesta iniciativa, almirall pretenia la proximació del mov. Catalanista a la burgesia, que en el millor dels casos defensava només posicions timidament descentralitzadores. A la reunió es va aprovar la redacció dun manifest conegut com el memorial de Greuges Al 1886 la candidatura electoral presentada pel Centre Català va fracasar ja que presentava un catalanisme massa republicà Al 1888 es va donar el primer acte polític públic de la Lliga que va ser el missatge a la reina regent Maria Cristina, adreçat a aquesta. en el qual es demanava autonomia per a Cat. Un dels primers actes de la unió va ser la celebració a Manresa Al 1892 duna assemblea de delegats amb lobjectiu daprovar el seu programa politc, q va rebre el nom de Bases de Manresa. Al 1895 el Catalanisme polític es va oposar a les guerres de Cuba i de Filipines. Al 1901 es va fundar la Lliga Regionalista, partit que va tenir en el diari la veu de catalunya el seu principal organ de difusió i q va consolidar la força electoral del catalanisme. Al 1906 l’ideari del catalanisme conservador representat per la lliga va quedar ben definit en lobra de Prat de la Riba, nacionalitat catalana. Aquest també fundà linstitut destudis catalans al 1907. Al 1911 es crea la Mancomunitat que es constituida al 1914. Al 1917 Lliga Republicana va ser hegemònica a Catalunya. I fundació del Partit Republicà Federal. Mort Enric Prat de la Riba . Al 1919 funden el Partit Unió Monarqica Nacional, que plantejava la confederació dels pobles ibèrics i un seguit de reformes polítiques i socials de caràcter progressista.Finalment El procés de normalització cultural i política desenvolupat per la Mancomunitat es veié interromput amb l'adveniment de la primera dictadura militar espanyola del segle, la del general Primo de Rivera .

Entradas relacionadas: