Benet i jornet

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,35 KB

 
Josep Maria Benet i Jornet, 1964 nova etapa teatre català. grup autors teatre diferent, no aïllats, illes balears i país valencià semblants//primeres obres realisme històric(una vella, coneguda olor)barri vell barna. base realista reformulad amb nova propsta teatral elements de tebeos novel·les cap i espasa o cinema//(reprenia teatre realista)influència Bertolt Brecht analitzar críticament postguerra. drama realista, ens narra classe mitjana barcelonina vençuda i desorientada//mala recepció d'aques l'han dut a un teatre més imaginatiu.La desaparició de Wendy, reflexió sobre el teatre amb records infantesa, aquest ja els havia adreçat al públic infantil, ara situat en un context adult//Revolta de bruixes,Benet planteja un dels temes crucials del seu teatre: conflicte entre la realitat i la raó contra la por i la fantasía//paral·lelament publica obres adreçades al pub.infant. i comença com guionista de tv, aquestes línies les continuarà pràcticant// Ai, carai! cmèdia, deixa pas a l'última fase de la prod. drmàtica, iniciada amb Desig,en aquesta un món de carreteres i cotxes però imprecis en espai i temps. 4 persntges mostren les seues dificultats per cmnicar-se// aquest canvia va influir la relació en Belbel(qui va posar en escena desig)//Desig amb Fugaç l'autor reflex. sobre temes personals// es un dels pocs drmturgs que ha modificat la seua trajec. d'acord a les inquietuds de cada període//Salamandra, obra rica des el punt vista temàtic. obri un joc entre els personatges en que es creuen la ficció i la relaitat, on es veu el doble fil de benet com creador de melodrames i dramaturg compromés socialment.

Entradas relacionadas: