Bilingüisme pasiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,64 KB

 

La sociolingüística estudia l'ús de les llengües dins d'una mateixa societat, i NO és la lingüistica en si.

El multilingüisme es dona quan hi han llengües en contacte, i llavors hi ha un conflicte lingüístic, que és la lluita entre dues o més llengües per ocupar àmbits dins d'una societat.

De conflictes hi han diferents tipus, que són el bilingüísme, la diglòsia (dues llengües en contacte en la que els parlants utilitzen una per a usos formals i l'altra per a informals, que és una minoritzada, que no minoritaria), la minorització (prejudicis lingüístics o llengües mixtes), la substitució, i la normalització.

El bilingüísme pot ser individual (domini de dues llengües per una persona), territorial (estat polític amb dues zones delimitades des d'un punt de vista lingüístic) o social (dues llengües coexisteixen en el si d'una societat determinada, una llengua és pròpia del territori i l'altra és instalada).

En l'individual trobem l'actiu, quan la persona coneix les dues llengües i les parla, i el pasiu es qui coneix dues llengües però només parla una.

Entradas relacionadas: