Bio humana

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 18,36 KB

 


Imagen
1.VENA RENAL.
2.ARTERIA RENAL.
3.ARTERIOLA AFERENT.
4.GLOMÈRUL:Format per un gran conjunt de capilars que procedixen de la arteriola aferent i donen lloc a una arteriola eferent.
5.CÀPSULA DE BOWMANN:es una especie de bolsa que rodetja al glomèrul.
6.TÚBUL CONTORNEJAT PROXIMAL:es el conducte que seguix a la càpsula de Bowmann.
7.CONDUCTE COL.LECTOR.
8.ANSA DE HENLE:es un tub molt fi en forma de U.
9.RAMA ASCENDENT DE L´ANSA.
10.RAMA DESCENDENT DE L´ANSA.
11.TÚBUL CONTORNEJAT DISTAL.:desemboca al final en un dels tùbuls renals que hi ha en la mèdula renal.
12.ARTERIOLA EFERENT.
Imagen

URÉTERS: Conductes de 25 cm que uneixen la pelvis renal i la bufeta urinària
BUFETA URINÀRIA: Bolsa elàstica que emmagatzema uns 350 ml però pot augmentar el seu volum fins a 1 litre.
URETRA: Conducte que conecta la bufeta amb l´exterior. En les dones sol medir entre 4-6 cm i és exclusiu de l´aparell excretor.
En els homes medeix 15-20 cm i està compartit amb l´aparell reproductor.
Imagen
1.NEFRONES-2.COLUMNES-3.PAPIL.LES-4.ESCORÇA-5.URÉTER-6.PELVIS RENAL 7.VENA RENAL-8.ARTÈRIA RENAL-9.PIRÀMIDES DE MALPIGHI

Zonas de un riñon:Cápsula renal?es la capa més externa,se compone de una fina membrana de tejido conjuntivo fibroso muy resistente.Corteza?área més externa de color rojizo y aspecto granuloso.La Médula?área interna,repleta de vasos sanguíneos,su aspecto es estriado radialmente.La pelvis renal?cavidad interna del riñón.Se acumula la orina antes de salir del riñón.

Entradas relacionadas: