Biografia angel guimerà

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,56 KB

 

1 S'oposa a la il·lustració i al Neoclassicisme

2 Propugna la llibertat de l’artista: la intuïció i la imaginació

3 Trenca amb les fronteres entre generes i estils

4 Defensa la imaginació, per damunt de tot, la capacitat creadora i l’originalitat

5 La seva finalitat es commoure

6 Els seus valors són: el sentimentalisme, l'enyorança, el gust pel passat medieval, l'esperit de rebel·lió...

7 Els seus temes són: el cor, la natura, la passió, el passat, la patria...

8 Nou tractament d'algun d'aquests temes: la bellesa

9 Polimetria

10 Llenguatge expressiu i pintoresc

POESIA Jacint Verdeguer NOVEL·LA  Martí Genís i Aguilar TEATRE Angel Guimerà


Les conjuncions i locucions conjuntives són paraules o expressions que fan de connectors per establir relacions lògiques entre dos sintagmes o entre dues frases que formen una oració composta.

 Uníó i, ni Alternativa o, o bé Oposició però, tanmateix Causa perquè Finalitat a fi què Conseqüència doncs

Angel Guimerà neix a Santa Cruz de Tenerife al 1845 fill de pare Català i mare canaria, es trasllada al Vendrell i estudia a Barcelona, Catalanista convençut, tingué prestigi com a polític i fou un dels homes públics més populats

Obra podem classificar-la en dues vessants, que són: Poesia narrativa Mar i Cel Drama realista Terra baixa

Entradas relacionadas: