Biologia chul. 3

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,56 KB

 

 LIPIDS:son biomolècules formades per C,O,H.Substàncies molt heterogènies.

Caracteristiques:son totes insolubles en aigua,son solubles en disolvents orgànics.

Classificació:-SAPONIFICABLES(tenen àcids grassos a la seva composició,es poden saponificar) -acilglicèrids,ceres,fosfoglicèrids,esfingolípids.

-INSAPONIFICABLES(no tene àcids grassos,no poden saponificar) -terpens,esteroides,prostaglandines

Àcids grassos:son cadenes hidrocarbonades amb un grup carboxil en una punta.Generalment tenen un nombre parell d'àtoms de C(entre 14 i 22).Els més nombrosos tenen 16 o 18 àtoms de C.Els enllaços entre C poden ser: -COBALENTS SENZILLS(àcids grassos saturats) -ALGUN ENLLAÇ DOBLE(àcids grassos insaturats).

Punt de fussió:depen de si son saturats o insaturats i de la longitud: -saturats:punt de fussió mes alt -Mes llarg:punt de fussió mes alt.

Quan es troben en un medi aquos el carboxil es troba ionitzat,això fa que atregui mol·lècules d'H2O.La resta de la mol·lècula,que es hidrocarbonada,es hidròfoba.

                          -HIDRÒFILA(atracció per l'aigua)

                         -HIDRÒFOBA(fuig de l'aigua) "els dos tenen un comportament amfipàtic"

Degut al comportament amfipàtic els àcids grassos poden formar capes superficials o miceles.

L'ésser huma pot sintetitzar els àcids grassos saturats i els monoinsaturats.Es diuen NO ESSENCIALS.No pot sintetitzar els que tenen més d'un doble enllaç.Es diuen ESSENCIALS(no els podem fabricar a partir de res,els hem d'ingerir amb la dieta).

Exemples d'acids grassos: -SATURATS(tots els enllaços covalents són senzills) -ac.mirístic,ac.palmitic,ac.esteàric,ac.araquídic.
-INSATURATS(tenen algun doble enllaç) -ac.oleic.Ac.linoleic,linolènic,araqidònic(els tres són essencials perque no els podem sintetitzar)
LIPIDS SAPONIFICABLES
-ACILGLICÈRIDS=greixos neutres.Esters de la glicerina amb àcids grassos.Segons nombre:

-MONODIACILGLICÈRIDS:tenen 1 àcid gras.

-DIACILGLICÈRIDS:tenen 2 molècules dàcid gras(del mateix o de diferent àcid gras)


  -TRIACILGLICÈRIDS:tenen 3 mol·lècules d'àcid gras.Si els 3 àcids grassos son iguals,es diuen SENZILLS o SIMPLES.

LIPIDS SAPONIFICABLES: liquids:olis,semisòlids:mantegues,sòlids:seus.
Funcions acilglicèrids:serveixen daïllant tèrmic,serveixen de protecció dorgans,a la hipodermia de la pell sacumula greix,els greixos tenen menys densitat que laigua(si es barregen aigua i greix el greix sura),barrejant-se amb sosa en resulta una barreja de sabó i glicerina.

 

-CERES:Formades per l'esterificació d'un àcid gras amb un monohidroxilic(un sol OH), tenen una funció protectora perque són impermeables,es poden trobar protegin fulles(ex:fulla de l'alzina:te la part de dalt lluent,aquesta part es la cera,que fa de capa impermeable).Les ceres: en fred son dures(protecció millor) i en calor són modelables.

CERA DE LES ABELLES:mol·lècules d'àcid palmitic esterificades amb alcohols monohidroxilics(26-32)

LANOLINA:es la cera de les abelles i de les orelles.barreja de cera,àcids grassos i més substàncies=SERÚMEN(la cera de les abelles te funció protectora)
-FOSFOGLICÈRIDS=(fosfolípids/glicerifosfàtics)
El terme fosfolípids no es gaire correcte perquè hi ha altres lípids que porten fòsfor i no tenen les característiques dels fosfoglicèrids.
Composició:glicerina,2 àcids grassos:1 saturat(esterificat OH del 1r C de la glicerina), 1 insaturat(esterificat OH del 2n C de la glicerina) de vegades son els dos saturats, 1 àcid ortofosfòric(esterificat OH del 3r C de la glicerina) X-OH(hi ha esterificat un alcohol que es diferent,pot variar segons el fosfoglicèrid)

Els fosfoglicèrids tenen: un cap polar(HIDRÒFIL), 2 cues apolars(HIDRÒFOBES).

A les membranes cel·lulars formen bicapes.

Entradas relacionadas: