"la bogeria" Narcís oller por capitulos

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,02 KB

 
Costumisme:L’objectiu de la literatura costumista es donar testimoniatge d’una societat que es troba en oroces de transformació.La industrialització de la societat esta fent desapareixer tota una serie de costums propis de clases menestrals la qual cosa provoca una actitud nostalgica en els escriptors que intentaran fer un relat de la societat perque no siga oblidada.El genere dominant del costumisme es el quadre de costums o l’article.

Característiques:
•Els personatges sonreflexos de persones reals, es tracta d’una caricatura dels personatges prototips de la societat preindustrial.
-Es descriuen detalladament els ambients i la manera de viure i de parlar pero desde una visió nostalgica del mon que s’esta perdent, destacan les festes populars, la moral mes conservadora…
-Hi ha una suma d’escenes i quadres descriptius que articulen la novel·la
-Es reprodueixen dialegs reals
-L’objetiu esencial es divertir , s’aporta una visió ironica i satírica de la desaparició del mon propi.

L’autor mes important es Emili Vilanova
CD
•Esta format per:
•Un SN
•Un pronom feble
•Una proposició subordinada
Substituco pronominal del CD:
•CD determinat:Esta encapçalat per un determinant? La,els ,el,les
•CD indeterminat:no va precedit de cap determinant? En,n'
•CD neutre(aixo allo)? Ho
•CD reflexiu? Em,'t,-vos,es
CI
•Esta format per:
•Un Sprep
•Un pronom
Substitució pronominal del CI
•Es masc o fem en sing? Li
•Es mas o fem plural? Els
•Es correspon a la primera i segona persona? Et us
•es correspon ala tercera persona? Es


El Naturalisme:Es un moviment literari que va naixer a França.Es tracta duna evolució i radicalització del Realisme, i a de mes pretén descriure per mitja de la novel·la, la realitat.Fuig dels models costumistes i de la Concepció romantica de lart..Es basa en les idees científiques i filosofiques de lepoca i considera que la conducta humana esta determinada per l herencia i pel medi en que viu.

Característiques:
"
Novela experimental:El genere mes conreat i valorat es la novel·la.La novel·la naturalista va ser batejada amb el nom de novel·la experimental ja que no accepta cap realitat que no siga científicament demostrable i que lescriptor esdevé un científic que analitza la realitat.
"Obra objectiva i impersonal: Lobra ha de ser objectiva i impersonal.Lautor sha de mantidre indiferent davant dels personatges i els esdeveniments que presenta. Ha de mostrar trosos de realitat com si fora un espill.
"Determinise biologic i ambiental:Lautor ha de demostrar que totes les accions humanes son produides per u determinisme biologic i ambiental.Lherencia genetica i del medi marcara el destí dels personatges i limitara els seus actes.
"Descripció:La novel·la es presenta com un estudi científic basat en lobservacio i no en la imaginació.Es rebutja la retorica i susa un llenguatge planer i senzill.Predomina la descripció objectiva per damunt de la narració.

Narcís OLLER
Narcís oller (Valls, 1846- Barcelona, 1930) es el principal representant del Naturalisme en la nostra literatura.Aquest moviment sinicia a casa nostra amb la publicació de
la papallona lany 1882 i sacava amb la publicació de la bogeria lany 1898, amb dues obres daquest autor.Va començar escrivint en castella pero promte es va decantar pel catala.En la seua obra va ser fonamental la influencia del seu Cosí Josep Yxart que va introduir juntament amb Joan Sarda les idees naturalistes en la nostra literatura.
Característiques:
"Apareixen dialegs vius i realistes.
"Les descripcions son molt detallistes
"Es usa el determinisme social i el determinisme biologic.
"Presencia de paraules científiques.
"El narrador insisteix en les emocions i la moral.
"Fa referencia al carácter científic i contraposa el sentimentalisme del narrador.

Entradas relacionadas: