Bohemia negra i daurada

Enviado por alex y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

 

Altres autors: La prosa catalana del segle XIX s'inicià amb novel-les ROMàntiques, com L'orfeneta de Menargues, d'Antoní Bofarull, o Julita, de Marí Genís i Aguilar. Cal citar també l'anomenada narrativa de costums, d'autors com Robert Robert o Emili Vilanova. Pel que fa a la novel-la realista, esmentem alguns autors, com Carles Bosch de la Trinxeria-L'hereu Noradell- Josep Pin i Soler-La família des Garrigas- Dolors moserdà.

EL Modernisme I L'ESCOLA MALLORQUINA:

El 1895:Primera projecció cinematogràfica, a càrrec dels germans Lumière, al bulevard dels Caputxins de París.  1898: Perdua de les colònies espanyoles de Cuba i Filipines.

El Modernisme i l'escola mallorquina: A finals del Segle XIX i principis del XX, va predominar a tot Europa el corrent modernista, amb diferents denominacions segons esl països però sempre amb alguna referència a la novetat o la modernitat. El moviment va suposar, amb matisos diferents segons cada país, l'inici d'una constant tot llarg del Segle XX: L'obsessió per marcar distàncies amb el passat, una celebració constant de la novetat.  La imatge que avui dia es té del Modernisme català prové de les arts  plàstiques, de l'arquitectura sobretot. El moviment va tenir unes connotacions ben diferents des que comença en els últims Déu anys del Segle XIX: en el seus orígens va ser antiburhès. El Modernisme català no va ser un moviment homogeni, sinó que en el seu si va conviure dues tendències:

El regeneracionisme: És un moviment que va preconitzar un canvi social i polític i va pretendre regenerar la societat, tot i que també va tenir un vessant individualista. Jaume Brossa en va ser un dels representants més coneguts

L'esteticisme va fonamentar, la transformació, necessària, de la societat en el paper primordial que confereix a l'art- entès en un sentit ampli: arts plàstiques, literatura, música....-Santiago Rusiñol destacat.

El Modernisme Català es va dividir en dues grans etapes:

1892-1900: va ser l'etapa més combatitiva.   1900-1911: va ser l'etapa més literària i menys ideològica. El Modernisme era assimilat per la burgesia catalana.

Friedrich Nietzsche amb la seva idea de superhome o el seu concepte de voluntatm o el dramaturg danès Henrik Ibsen, en van ser els principals models del Modernisme europeu. Vinculada a aquests referents, va néixer la figura del bohemi, personatge antiburgès que vivia al marge de la societat, de vegades extravagan i sovin idealista. Dos tipus de bohèmia: Bihèmia negra- la pròpia dels qui vivien realment al marge de la societat-i bohèmia daurada -la dels qui en provenien i vivien bé.

Entradas relacionadas: