Brogit significat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,54 KB

 

Sinonímia:ric/adinerat  mateix significat/diferent significat Antonímia: Significat contrari/diferent significant Polisèmia:  serra de fuster/serra de muntanyes Significat: Semblant o diferent/Significant: Mateixa grafia i mateix so Homonímia: ric(adj) ric(verb) Significat diferent/mateixa grafia mateix so Homofonia: vents i béns diferent significat/mateix so Homografia: poder(v) i poder(n) Diferent significat/Mateixa grafia Paronímia:  impecable/implacable Diferent significat/Significant semblant Cohesió sintàctica: Repetició del mot. El·lipsi. Substitució per un sinònim, pronom, definització, coorelació, conexió textual (no obstant això).


C.Directe: Definit- el, la, els, les | Ind -en | Neutre - ho |

C.Indirecte: a + SN  Sing: Li Plur: Els |

CRV: De + SN en | a/en/amb/per + SN hi |

CC: S.Adv o S.Prep hi |

Atribut: ho | 

C.Predicatiu: S.Adj hi

Entradas relacionadas: