Bruxisme infantil

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,03 KB

 

Transtorns: el primer pas davant duna alteració dels hàbits alimentaris és buscar-ne les possibles causes orgàniques i psicologiques. Els transtorns mes usuals son: regurgitació,vòmit,intolerancies i al.Lergies,obesitat infantil, anorexia infantil, ruminació i pica.
Regurgitació: es característica dels lactants i consisteix a espulsar una mica de llet,després de les preses.Acostuma a desapareixer amb la maduració del sistema digestiu del nadó. Vomit:expulsió mes o menys brusca duna cuantitat daliment.Si el nado esta be de pes no cal amuinar-shi. Per evitar aixo cal evitar que el nado no empasi aire quan mama o pren el biberó i que erupti en acabar la presa, quan els vomits siguin continuats han de ser preocupants. Intolerancies o alergies alimentaries,obesitat infantil:senten per laugment de greix corporal que pot anar acompanyat de sobrepès. Singreixa una cuantitat superior denergia. Es deguda a uns mal habits alimentaris. Anorexia infantil:perdua de la gana,quatre causes: causes infeccioses,Intolerancia digestiva ( gluten),error dietetic, causes psicologiques ( 6 mesos) Ruminació: regurgitació repetida dels aliments ja ingerits,de manera voluntaria i plaent.El menjar ,parcialment digerit es tornat a la boca sense que apareguin nausees,arcades etc. Hi ha dos tipus la que es dona en les persones amb deficiència mental i en infants molt petits ( 0-17 mesos ).Pica: ingestió persistent de substàncies no nutritives ( pintura,roba,sorra,insectes...)es pot presentar en persones amb deficiencia mental o amb carencies afectives físiques.


Son i descans en la infancia: el son es el sistema per exelencia per recuperar energies. Es un procés fisiòlogic en el que hia una ruptura amb el mon exterior...En el neonat el son ocupa la mayor part del seu temps. Fases del Son. Ladormiment: Desde el moment danar-se a dormir fins que la persona esta adormida.El son: presenta dos estadis el son lent i el son REM, es el que denominem el cicle del son. Estadi 1: son lent, el son es calmat i es va fent mes profunt, pot durar entre 90 i 100 minuts en adults i en infants 50.( 75-80% del cicle del son) te 4 fases: 1-adormiment.2-Son lleuger.( mes profunt que la fase anterior)3-son profund:4- son profund i inconsiència total.Difícil despertarse. Estadi 2: son REM.( període on somiem) 20_25% en persones adultes i ens els infants es pot arribar al 50%. Un cicle complet del son dura aprox dos hores, al llarg de la nit es produeixen entre 4 i 5 cicles, a mesura que avnça la nit els períodes REM son mes llargs. El despertament.Estímuls exters: llum-foscor,soroll.Silenci,horari dels apats,habits de son.Dissòmies: alteracions que afecten la qualitat,quantitat i lorari del son. PARASÒMNIES: somnambulisme,Malsons,terrors nocturns,Bruixisme,Somnilòquia,Jactatio capitis. Bruxisme: consisteix a fer carrisquejar kes dents.Somnilòquia:consisteix a parlar,cridar,riure o plorar en somnis de qualsevol fase del son.Jactatio capitis: habit motor que consisteix a moure rítmicament el cap sobre el coixí i alguns infants poden balancejar tot el cos.

Entradas relacionadas: