C1 personal sanitari

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,2 KB

 
3)Atenció especialitzada.Els hospitals:tipus i funcions: l'hospital com l'establiment encarregat tant l'internament clínic dels pacients com de l'assistencia especiaitzada i complementaria de la seva zona d'influencia. L'estructura i l'organització: -Assistencial: assistencia sanitaria a la població de referencia que li correspongui, donant cobertura als serveis d'atenció primaria. -Docent: garantir la continuitat i el perfeccionament dels coneixements i les tecniques dels professionals. -Investigadora: desenvolupant per propia iniciativa o en col·laboració amb altres hospitals. Tipus d'hospitals: -Dependencia patrimonial: Hospital públic i privat. -Tipus d'assistencia: Hospital general i especialitzat. -Ambit territorial: Hospital local, d'area i regional. -Complexitat: de baixa complexitat, de complexitat mitjana i d'alta tecnologia. -Tipus de pacients atesos: hospital d'aguts i de cronics. Serveis hospitalaris: les caracteristiques i la varietat de l'assistencia que ha de prestar, els serveis que ha d'oferir un hospital són multiples. Serveis clínics: -Serveis mèdics: les seves tecniques de tractament, no inclouen procediments quirurgics. -Serveis quirurgics: s'utilitzen procediments quirurgics en les tecniques de tractament. -Serveis mixtos: inclouen les especialitats que utilitzen tant procediments mèdics com quirurgics en els seus tractaments. Serveis auxiliars de diagnostic: -Laboratori d'analisis cliniques: realitza el processament i l'estudi de mostres de fluids corporals. -Anatomia patologica i citologia: realitza el processament i l'estudi de mostres de teixit i cel·lules organiques. -Diagnostic per l'imatge: realitza els estudis mitjançant imatges obtingudes per diferents tècniques. -Electrofisiologia medica: realitza els seus estudis mitjançant analisis de l'activitat electrica d'alguns organs [electrocardiografia (ECG), electroencefalografia (EEG) i electromiografia (EMG)]. Serveis aux.de tractament: serveixen de suport al tractament (Farmacia, dietetica,radioterapia,medicina física i rehabilitació, dialisi). Serveis d'hostaleria: bugada, neteja, alimentació i magatzems generals. Altres serveis: -Servei d'Admissió i Documentació clinica (SADC), -Servei d'informatica, -Medicina preventiva, -Servei de salut laboral i Manteniment.

4) Personal i organització hospitalaria: Personal hospitalari:-Personal Sanitari: ·Personal facultatiu: tots el titulats superiors amb una titulació i unes funcions directament relacionades amb activitats en el camp de salut (psicolegs, quimics). ·Personal no facultatiu: inclou diplomats i tècnics amb una titulació i unes funcions relacionades directament amb activitats en el camp de salut (fisioterapeutes, podolegs). -Personal no sanitari: ·Personal tècnic titulat: (enginyers,informatics). ·Personal d'ofici: (paletes,lampistes,cuiners). ·Personal de serveis especials: (telefonistes,personal de seguretat). ·Personal subaltern: (posters,zeladors). Organització hospitalaria: la unitat operativa basica es el servei, conjunt de professionals i mitjans que realitzen l'assistenciaen un aspetec concret. El personal sanitari esta estructurat en : Cap de servei, Caps de secció, Metges adjunts, Metges interns i residents. I del personal no sanitari no facultatiu: Supervisor d'area funcional, Supervisor d'unitat, Infermer, Tècnics Superiors i aux. d'infermeria. Gerencia te 3 divisions: medica, d'infermeria i de gestio i serveis generals. -Gerencia hospitalaria: hi ha el director gerent hi ha una serie de comissions (comissio de direccio, comissio de benestar social, junta tecnica assistencial). -Divisio medica: formada per tots els serveis de l'hospital que desenvolupen funcions mediques i assistencials i de suport al diagnostic i el tractament. La division medica depenen dels seguents serveis: medicina, cirurgia, ginecologia,pediatria.. . -Divisió d'infermeria: sales d'hospitalització, lavabos per a pacients, control d'infermeria, sala d'exploració, sala de medicació, zona d'aparatge. I tambe depenen dels seguents serveis (quirofans, sales d'hospitalitzacio, urgencies). -Divisió de gestio i serveis generals: La resta de divisions hospitalaries (gestio economica, gestio administrativa general, hostaleria,ordre intern i seguretat.

Entradas relacionadas: