Cabra 78548

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,53 KB

 
Guerra total: guerra en la que els països involucraven el conjunt de la ocietat i mobilitzen tots els seus recursos per destruir un altre païs. Expansionisme nazi: politica basada en la necessitat de posar fi a la desproporcio entre el territori que ocupaba Alemanya i la seua poblacio. Espai vital: teoria que diu que un estat necessita un espai per desenvolupar-se i te dret a conquerir-lo, fins i tot a la força. Politica d'apaivagament: politica seguida per Anglaterra, i dirigida per Chamberlain, respecte a Hitler, per la qual no s'oposaria frontalment a l'accio nazi amb l'esperança de que, una volta satisfetes les aspiracions etniques d'unificacio germanica, cessaria la seua politica expancionista. Camps d'extermini: camps on els nazis concentraven jueus o altres colectius durant la IIGM per assasinar-los. Imperialisme nipo: Politica militarista i expancionista exercida pel Japo a l'Asia, basada en la disponibilitat d'un espai vital, per paliar els efectes de la crisi economica de 1930 i poder extraure les materies primes i exportar els productes. Conferencia de Ialta: reunio que van mantenir els aliats en Ialta en que es va decidir la desnazificacio i la particio d'Alemanya, la incorporacio de França en el repartiment; les indemnizacions les noves fronteres de l'Urss i la creacio de l'ONU. ONU: creat per substituir la SDN pretenia mantenir la pau i la seguretat internacional, la cooperacio economica i social entre les nacions. Xòa: significa catastrofe en hebreu i es el nom amb que es cooneix l'extermini dels jueus.

Entradas relacionadas: