Campanyes militars alfons el magnanim

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,05 KB

 
 vida: va neixer a gandia al 1397 fin al 1459 va ser falconer reial,cavaller i noble. va participar a les campanyes militars del rei alfons el magnanim a italia a lany 1425 es va retirar de la vida militar i es va dedicar a la poesia va ser uns dels poetes mes iportants d'europa. Obres: cants damor:+nombroses, es manifesta l'amor amb pasió. Cants de mort: es mostra el dolor per la persona perduda i per la mort de l'amor no corespungut. Cants moral: reflexiona sobre sentiments. Cant esperitual: li diu a deu que li ajudi a tenir mes fe Tipos doracions: anunciatives,declaratives o asseveratives: anuncien un misatge informen un fet Interrogatives: directa: per que ho has dit?. Indicrecta:em pregunto perque ho has dit? tambe hi ha generals,parcial,eco i retoriques Estil directe: reprodueix igual les paraules que el emisor entre cometes. Estil indirecte: no reprodueix les paraules del emisor si no que van presedides de verbs La polisemia: paraula amb mes d'un significat ex: te la llengua mol llarga o gall que es o un cant malament o un ocell Homonimia: relacio entre 2 o mes paraules que entre elles s'escriuen igual i tenen un significat diferent ex:set pot ser numero o ganes de beure i ha tambe homofons: es diu igual i s'escriu diferen o homografs: s'escriu igual i  sona diferent

Entradas relacionadas: