Canal per on es transmet el missatge

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,54 KB

 
Comunicació i funcions- Emissor(f.Expressiva),receptor(f.Conativa),missatge(f.Referencial),canal(f.Fàtica),codi(f.Poètica i metalingüística),referent,espai,temps.//Àmbits d'ús- Acadèmic, literari ,administratiu, periodístic ,publicitari, privat.//Tipologia textual-Narratius, descriptius, argumentatius, expositius, instructius, retòrics, conversacionals, predictius.//·Arcaismes,paraules antigues que només s'usen en els àmbits formals. ·Barbarismes,paraules d'altres llengües que cal evitar perquè hi ha un mot propi. ·Dialectalismes, mostres de la variació lingüística diatòpica. ·Vulgarismes,són paraules que contenen algun tipus d'incorrecció.

Entradas relacionadas: