Cancelleria reial

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,31 KB

 
Substrat:Són les característiques que implanten a altra llengua de la nostra per exemple la desaparició de la inicial llatina F amb resultat d'una H.Superstrat: Influencia que deixa sobre una llengua una altra d'un grup humà que s'assenta en una zona y que acava intregrant-se lingüísticament sense desplaçar la llengua pròpia.Adstrat:Son les traces que deixa sobre una llengua una altra per raons de veïnatge o convivència per exemple l'àrab sobre el català.Cancelleria Reial: Institució de la cort encarregada d'elaborar i arxivar la documentació oficial de la Corona.Els documents estaben escrits en un principi llatí,després català i en Aragónés.Es va crear una prosa literaria culta amb uns paràmetres molt unificats,i a conseqüència de l'estandarització no era ges fàcil destriar si l'autor era valencíà, català o mallorquí i serà el punt de referència dels escriptors humanistes.Homilies d'Organyà:Document més important desde el punt de vista literari i lingüístic q data el final del S.XII.Son uns apunts manuscrits que expliquen uns quants passatges dels evangelis fent servir la parla de la zona d'aquell final de segle.Són importants perquè integren una de les primeres mostres de nostra cultura literària escrita. Textos juridicoadministratius:Textos constitutius de la nostra història cultural Ex:Llibre del repartiment," dels furs," dels Consolat de Mar.Neologisme:Són paraules noves creades per a designar conceptes nous.Arcaisme:Paraules que han caigut en desús o bé per la desaparició de la realitat q què feien referència o per l'evolució de la llengua.Cultisme:Paraules incorporades desde el grec o el llatí sin aver patit l'evolució corresponent.

Entradas relacionadas: