Cançó pronoms

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

 
LA CANÇÓ: ha estat lligada al gènere poetic. La forma: està sotmesa a unes regles de versificació, ritme i melodia. Element mol propi de la cançó: la tornada: els versos que es repeteixen al final de l'estrofa d'una composició o bé una estrofa més breu que es repeteix intercalant-la enmig de les altres estrofes. La cançó tradicional: eren cançons anonimes populars que es transmetien oralment de generació en generació i que el poble acabava adoptant com a propies. Molt senzilles i espontànies, tipus i tematiques: Les relacionades amb festes i costums del poble, les que narraven fets i llegendes de l'època. Un romanç es una composició que pot tenir un nombre variat de versos, normalment heptasilabs que tenen rima assonant els parells i senars queden lliures. La cançó d'autor: en aqest sentit, la intencionalitat de l'autor hi te molt ha veure i en condiciona l'estructura. A grans trets, basant-nos en el contingut i l'estil de les lletres, podem trobar, entre d'altres: ·Cançons compromeses amb una situació de realitat. ·Cançons d'expressió poetica. ·Cançons adreçadés a un ampli sector de públic.

Entradas relacionadas: