El cançoner popular

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,58 KB

 
Renaixement
  • Volen recuperar els models culturals de l'antiguitat clàssica grecollatina.
  • L'home es la mesura de totes les coses i centre del món.
  • La raó, l'equilibri i l'harmonia, ideals i valor culturals que cal tenir presents.
  • S'escriu per complaure o divertir al lector.
  • Es renova la poesia i es conreen noves estrofes(el sonet).
  • Apareix un nou gènere literari: l'assaig.

EL Barroc: Tendeix a 1 artifiocitat externa, a la sinuositat de formes i a l'estilització demesurada.

Els autors del Barroc imíten l'estil: artifiocitat, exageració...

Imiten els temes: amor, mort, la brevetat de la vida, el pas del temps.

EL NEOCLASICISME I LA IL·LUESTRACIÓ

Neoclasicisme: torna a pendre com a punt de referència els models clàssics grecs i llatins.

-Les obres han de ser creïbles harmòniques i equilibrades.

-L'art té 1 finalitat didàctica i moralitzadora.

Ilustració: Noves idees basades en la raó i l'experiència.

-La llibertat. Tots els homes i les dones neixen iguals i són lliures per naturalesa.

-L'exaltació de la raó, del pensament humà i de la crítica com a valors.

-La ciència és empírica, com a persones lliures i racionals,, la podem experimentar i comprovar.

LA POESIA POPULAR I TRADICIONAL: Mnatenen la seva llengua i les seves tradicions culturals(rondalles i llegendes)

l'aparició de l'imprenta i el romanç.

FETS QUE VAN DESENCADENAR LA RENEIXENÇA: producció poètica gens abundant, fets històrics, es produeix al mateix temps k el romanticisme però sugeixen individualment, sentiment de catalanitat està afeblit.

LA RENEIXENÇA: (objectiues): reconeixement, recuperació, definició de la pròpia identitat nacional, dignificació de la llengua, creació literaria catalana. (poetes): Carles aribau, Manuel milà i fontanals, Joaquim Rubíó i ors i Jacint verdaguer.

MOVIMENTS LITERARIS

reneixença: Exaltació de Ctalunya, literatura popular, elements nostàlgics, valoració del paisatge català.

romanticisme: Exaltació nacional, valoració del patrimoni popular, intimitat del poeta, preocupacions filósòfiques, natura i paisatge.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
OUJKJH