Cançons de bandolers

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,48 KB

 
La literatura popular va tenir una gran vitalitat durant l'edat moderna. El cançoner popular recull cançons llegendàries, cançons d'amor, cançons de lladres i bandolers, cançons religioses etc. El teatre religiós té un caracter didàctic ( la passió, la vida de sants) i el teatre profà és caire humóristic (entremesos i saients)
RENAIXAEMENT: Prenent com a idees de l'humanisme, es va iniciar a Itàlia i es va estendre arreu d'Europa durant els segles XV i XVI. La idea de renéixer expressa l'anhel de recuperar els ideals de la civilització clàssica.( Pere Serafí i Cristòfor Despuig )
BARROC: Moviment que predomina Europa, sobretot a Espanya i a Anglaterra, durant el segle XVII, utilitza la paròdia, caricatura i sàtira, que es un altre manera d'enfrentarse al desengany i al pessimisme. ( Francesc Vicent Garcia; es considerat el màxim representat del Barroc a Catalunya )
LA ILUSTRACIO I EL NEOCLASSICISME: És el moviment filosòfic i cientific que, des d'Anglaterra i França, es va expandir per Europa durant el segle XVIII, es tracta d'un moviment racionalista, és a dir, un moviment que considerava que tot s'havia de jutjar sota la llum de la raó. Van dur a terme l'enciclopèdia, el primer gran resum de tot el saber humà. El triomf del pensament il·lustrat és concretà artísticament en el Neoclassicisme ( segona meitat del segle 16) .( Joan Ramis )
ROMANTICISME: Va ser un moviment cultural que es va iniciar a Alemanya i Anglaterra al final del segle XVIII i es va estendre pels altres paisos europeus durant el segle XIX.
REINAXENÇA: (del 1833 al 1890) Al segle XIX, es va iniciar la recuperació del català comm a llengua de cultura i de conreu literari. Els seus objectiurs son: promoure l'activitat literària, crear una literatura pròpia, fomentar el coneixement de la història pròpia, crear institucions catalanistes. Any 1833 publicacio de la pàtria(poema de Carles Aribau), Any 1859 instauracio dels jocs Florals(concurs de poesia en català), Any1877 publicacio de l'atlàntida de Jacint Verdaguer(poema èpic)
MODERNISME: ( apartir de l'ay 1892) ( joventut, progrés, innovació) (gaudi..)

Entradas relacionadas: