Canigó guimera

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,68 KB

 

Renaixença:  Enfortir la consciència de pertànyer a un país. -Prendre consciència de tenir una llengua i una cultura pròpies del país. (catalanitat). POESIA: temes: recreació dun passat històric més sòlid (edat mitjana), amors exultants i les preocupacions religioses (nits de lluna plena, misteri...). Jocs florals: promotors: Rubió i Ors, Milà i Fontanals. temes: Pàtria, Fe i Amor i els premis consistien en una flor-joia corresponents a cada un dels tres temes. finalitats:
·
Normalitzar actes de creació literària. ·
Posar en relació autors i públic ·Orientar els joves creadors. ·Popularitzar la literatura. j. verdaguer: al 1877 el van premiar als jocs florals gracies a atlàntida. El 1886 va fer un viatge a Terra Santa que el va trasbalsar moltíssim i propicià un canvi en la seva actitud davant lEsglésia. Morí als 57 anys de tuberculosi.L'atlandtida es un poema de 10 cants, una intro i una concl. narra lenfonsament de lantic continent dels atlants, recollint elements mitològics. ús del decasíl·lab èpic i de lalexandrí. us de tot tipus de formes retòriques. Canigó: tema: origen de Catalunya protagonistes la Natura i grans figures mítiques de lEdat Mitjana: el comte Guifré, les fades del Pirineu , el comte Tallaferro … Dotze cants i un epíleg. història del fill de Tallaferro, que combat al costat del seu oncle Guifré contra els moros. Gentil senamora de Flordeneu (una fada del Pirineu), amb qui fa un viatge oníric pel Pirineu, fins que Guifre, lestimba muntanya avall. Aquesta és la baralla entre el dos germans que labat Oliba aconsegueix reconciliar. Labat imposa al comte culpable la construcció dun monestir (Sant Martí del Canigó), neutralitzant així el poder de les fades i santificant la muntanya. Teatre: sainet: obres breus, de caràcter còmic. Temes: trapelleries de personatges marginats, petits conflictes sentimentals i enfrontament entre la gent de la ciutat i la del camp. Josep Robrenyo: propòsit propagandístic (estimular el públic per la causa liberal). Drama romantic: ambient historic o exotic, en vers, sentimentals, personatges d'alta classe. drama realista: versemblança, ambients quotidiants, en prosa, personatges populars. Angel guimerà: Maria Rosa (1894). Shi veu la recerca duna societat justa i la lluita per la realització de lindividu com a persona humana. Terra Baixa (1897): a través dels conflictes dun món rural que aparentment sembla feliç, Guimerà ens presenta una relació damor-odi entre tres personatges (Sebastià, Marta i Manelic), que resol amb la mort inevitable del mal, del llop, per poder accedir a la felicitat que només la Terra Alta, la terra no contaminada per la corrupció i la vilesa humanes, pot oferir. La filla del Mar (1900): és el drama en què Guimerà es va recrear més en un sol personatge, construït amb una gran intensitat. Àgata, la protagonista, sobreviu a un naufragi i és recollida per un poble mariner; se sent rebutjada per la gent, una gent que no és la seva, i finalment fuig per retornar al lloc don ha vingut: el mar. Tot acabarà amb la mort de dos dels seus personatges principals (Àgata i Pere Màrtir).

Entradas relacionadas: