Cants de mort ausias Març

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,24 KB

 
Ausias.Març: Fill d Pere Març, pertañia a la petita noblesa valenciana, era cavaller, i es casà amb Isabel Martorell, cuan esta va morir contrangué matrimoni amb Joana Escorna, que va morir sense descendencia, Març no tingué fills legítims, pero si tingué de naturals. *La seua poesia abasta una major profunditat i sinceritat, te molta expresivitat en les comparacions i metafores i te topics trobadorescos. *En la poesia trobem tradicions literaries: 1.Poesia trobadoresca(feu servir el señal i un vassallatge Amorós) 2.Tradició escolastica(idees sobre l'amor, el be, el plaer o la virtut) 3.I algun ressò de l'humanisme Itàlia. -La poesia de Març i el dolce estil novo es diferencien per l'actitud envers la dona: 1.La dama del trobador es una señora feudal, superior en jerarquia al trbador, i aquest li ret un vassallatge Amorós. 2.Els poetes italians, veren en la dona "donna angelicata"(la noblesa del cor) 3.Març considera a la dona un esser humà amb virtuts, vicis, sentiments, i contradiccions. *Obres de Març. Conservem 128 poemes divits en: 1.Els cants d'amor(teoritza sobre l'amor i considera distintes classes d'amor: el sensual, el fi i el venal) 2.Els cants de mort(el poeta es plañ de la mort de l'estimada i reflexiona sobre el destí de l'anima) 3.Els cants morals(fa una analisi introspectiva sobre els seus sentiments i contradiccion a partir de les idees de la filosofia) 4.El cant spiritual(versos en k s'adreça a Déu per demanar ajuda i penedir-se dels pecats. *Estil de Març. Els versos dur i intensos. Estil eliptic, amb abundancia d'hiperbatons. Metafores intenses, amb una gran concentració de significat emocional. Abunden les imprecacions, interrogacions retorikes i apostrofes.
Jaume Roig: Metge valencíà, pertañia a l'estament burgues i ocupà carrecs importants. Al fugir de València per la pesta, comença la redacció de "Llibre de les dones"(no trata sobre seua vida): 1.Prefaci(L'autor anuncia k vol aconsellar els homes perque desconfien de les dones) 2.Llibre primer:"De sa joventut"(El protagonista narra les seues aventures des k mor son pare, es expulsat de casa per sa mare i ha de lluitar per a gúañarse la vida) 3.Llbre 2º:"De quan fon casat"(Explica els casos sentimentals del protagonista, que sempre s'atribueix a la maldat de les dones) 4.Llibre 3:"De la lliçó de Salomó(Tot i la desesperació de no poder trobar una bona dona, encara pretén tornar-se a casar.) 5.Llibre 4:"D'enviudar"(Decideix dedicar-se a la vida contemplativa i dur una existencia retirada, dedicada a Déu. L'espill es una narració de versos de 4 silabes, k l'autor denomina noves rimades comediades, el llenguatje es popular i molt ric, hi abunden les expresions colokials.

Entradas relacionadas: