Quins canvis reals presideixen el Segle XIX i què comporten des del punt de vista social?

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

 

-1888 publica 2 llibres significatius. La patria: recull poesia que recrea historia i paisatges catalansconverteix aquets motius veritables mites d'una catalunya ideal i dietari d'un pelegri a Terra santa amb prosa excel·lent a mig cami entre periodisme i poesia mesura emocio i desitg reorientar la seva vida. -experimenta voluntat de purificar-se el porta a radicalitzar activitats com sacerdot. S'aboca exercir caritat i entra mon esoteric(practica exorcisme) -sera expuslat de barcelona excusa per recuperar salut i confinat santuari de gleva. -decideixrebel·lar-se contra contra els que dubten seves intencions, s'instala Barcelona en contra de ordes superiors, retiren llicencies sacerdotals i empren reivindicacion a traves premsa i poesia.


Una situacio historica de canvis

-despres de revolucio francesa i caiguda antic regim aristocratic, entren un segle de grans tensions politiques. Es crea un clima de desconcert i inseguretat i manifesta moviment cultural i artistic Romanticisme


La Burgesia i el proletariat

-protagonisme de la burgesia, classe social i aferma poderos individualisme. Ha de saber administrar l'engany com a estrategia de prosperitat. Revolucio industrial (1760-1840) influeix transformacions economiques a tot el mon. Realisme i naturalisme en el pla social neix el proletariat obrer i la expansio de l'alfabetitzacio.


L'escriptor i la industria del llibre

-el s. XIX es fa novel·la publicada sovint en fulleto. Activitat literaria restringida pels gustos del public i fins i tot per la posicio vigilant de la censura. Com l'escriptor esta en bona situacio economica te la possibilitat de professionalitzar-se (viure d'allo que escriu). Novel·la de fulleto, teatre burges, vodevil i activitat periodistica permet donar un cert esertos laboral al literari.

L'esciptor al marge de la societat o com a intel·lectual compromes

-supervivencia problemática: marginalitat , la bohemia. Aquesta desconnexio amb societat l'artista experimenta el mal del segle, aquet mal el porta a situacions de melangia, desesperacio, situacions autodestructives(suicidi). Spleen (tristesa indefinida i ombrivola) Exemple molt clar de l'escriptor dedicat a l'art per l'art. Enfront actitud purista i autonoma de Flaubert al llarg del segle XIX es produeix l'aparicio de l'artista com intel·lectual compromes amb voluntat d'incidir en la societat i politica.

Entradas relacionadas: